Znaleziono 6 artykułów

Monika Tomczyk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Determinanty wyboru kreatywnego modelu biznesowego Monika Tomczyk s. 43-54
The role of financial instruments in the development of creative industries Krzysztof Małachowski Monika Tomczyk Paweł Warszycki s. 171-181
Rola samorządu w tworzeniu technicznych możliwości szerokopasmowego dostępu do Internetu : modele współpracy i możliwości finansowania Piotr Gutowski Monika Tomczyk s. 211-217
Technologia FTTH jako determinant rozwoju społeczeństwa informacyjnego Piotr Gutowski Monika Tomczyk s. 237-258
Rola funduszy unijnych w rozwoju sektora kreatywnego Ewelina Burzec-Burzyńska Monika Tomczyk s. 265-275
Kształtowanie więzi i relacji uczestników klastrów opartych na kapitale społecznym Magdalena Małachowska Monika Tomczyk s. 267-279