Znaleziono 13 artykułów

Janusz Tondel

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Srebrna biblioteka księcia Albrechta Hohenzollern-Ansbach oraz jego żony księżnej Anny Marii i jej losy Janusz Tondel s. 7-48
Wstęp Janusz Tondel s. 7-9
Wstęp Janusz Tondel s. 11-13
Andrzej Kłossowski (1938-1997) Janusz Tondel s. 15-36
Le rôle social des •Augustales dans les provinces danubiennes Janusz Tondel s. 29-57
O książce w dawnym Królewcu Maria Strutyńska Janusz Tondel (aut. dzieła rec.) s. 53-61
W odpowiedzi Marii Strutyńskiej Janusz Tondel s. 62-70
"Katalag poloników Kammerbibliothek i Nova Bibliotheca księcia Albrechta Pruskiego zachowanych w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu", Janusz Tondel, Toruń 1991 ; "Biblioteka Zamkowa (1529-1568) księcia Albrechta Pruskiego w Królewcu", Janusz Tondel, Toruń 1992 : [recenzja] Irena Jarosz-Rapacka Janusz Tondel (aut. dzieła rec.) s. 88-90
"Inkunabuły w zbiorach Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie", Janusz Tondel, Toruń-Pelplin 2007 : [recenzja] Katarzyna Baran Janusz Tondel (aut. dzieła rec.) s. 139-141
Przyczynek do dziejów toruńskiego bibliofilstwa w XVIII wieku : na marginesie książki Krystyny i Sławomira Wyszomirskich "Toruński ekslibris XVIII wieku w zbiorach Książnicy Miejskiej w Toruniu", Toruń 1996 Janusz Tondel s. 203-223
"Komentarz do faksymile pelplińskiej Biblii Gutenberga", oprac. Jan Pirożyński, Tadeusz Serocki i Janusz Tondel, Pelplin 2004 : [recenzja] Bogumiła Kosmanowa Jan Pirożyński (aut. dzieła rec.) Tadeusz Serocki (aut. dzieła rec.) Janusz Tondel (aut. dzieła rec.) s. 221-222
"Srebrna Biblioteka księcia Albrechta Pruskiego i jego żony Anny Marii", Janusz Tondel, Warszawa 1994 : [recenzja] Zoja Jaroszewicz-Pieresławcew Janusz Tondel (aut. dzieła rec.) s. 314-317
Oprawa angielskiego introligatora Roberta Steela ze zbiorów szczecińskiego bibliofila Jakuba Perarda (1713-1768) Janusz Tondel s. 401-420