Znaleziono 12 artykułów

Piotr Towarek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Formuły egzorcystyczne w potrydenckiej liturgii błogosławieństw Piotr Towarek s. 29-39
Psalm responsoryjny w historii i we współczesności Piotr Towarek s. 45-54
Liturgiczne obrzędy związane z życiem Kościoła lokalnego w świetle "Rytuału" księcia biskupa Karola Hohenzollerna z 1800 roku Piotr Towarek s. 81-93
Średniowieczny dramat liturgiczny i jego oddziaływanie na współczesną liturgię Kościoła Piotr Towarek s. 101-111
Geneza i kształtowanie się posługi egzorcysty w Kościele Piotr Towarek s. 111-122
Mszalne "Gratiarum actio" i "Canticum laudis" w świetle dokumentów Kościoła Piotr Towarek s. 157-166
Konwertyci na Warmii w świetle "Rytuału Warmińskiego" biskupa Karola Hohenzollerna z roku 1800 Piotr Towarek s. 177-183
Arnolta Schlicka traktat "Spiegel der Orgelmacher und Organisten" z 1511 roku Piotr Towarek s. 191-216
Chrześcijańska symbolika instrumentów muzycznych Piotr Towarek s. 221-232
"Akathistos" ku czci Bogurodziny : historia, autorstwo i teologia dzieła Piotr Towarek s. 251-263
Znaczenie i funkcje introitu mszalnego Piotr Towarek s. 359-370
Cechy zewnętrzne organów w świetle traktatu "Spiegel der Orgelmacher und Organisten" z 1511 roku Piotr Towarek s. 373-381