Znaleziono 4 artykuły

Mariusz Trąba

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Doświadczenia śląskie w działalności biskupa częstochowskiego Teodora Kubiny Mariusz Trąba s. 104-136
Duchowieństwo wobec śmierci i uroczystości pogrzebowych Bolesława Bieruta Mariusz Trąba s. 228-298
Komunistyczne służby bezpieczeństwa wobec ministrantów w województwie katowickim : Informacja Wydziału IV Komitetu Wojewódzkiego Milicji Obywatelskiej w Katowicach z 1967 r. Mariusz Trąba s. 450-459
"Przypadek ks. Brunona Magotta. Studium źródłoznawcze dokumentacji kościelnej i akt aparatu bezpieczeństwa", Łucja Marek, Mariusz Trąba, Katowice 2010 : [recenzja] Antoni Zieliński Łucja Marek (aut. dzieła rec.) Mariusz Trąba (aut. dzieła rec.) s. 533-552