Znaleziono 12 artykułów

Barbara Trelińska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Gotyckie spiżowe płyty nagrobne w Polsce : studia o formie i treściach ideowych", Jarosław Jarzewicz, Alicja Karłowska-Kamzowa, Barbara Trelińska, Poznań 1997 : [recenzja] Przemysław Mrozowski Jarosław Jarzewicz (aut. dzieła rec.) Alicja Karłowska-Kamzowa (aut. dzieła rec.) Barbara Trelińska (aut. dzieła rec.) s. 140-142
"Corpus inscriptionum Poloniae", T. 1, "Województwo kieleckie", red. Józef Szymański, wstęp i komentarz Barbara Trelińska, Kielce 1975 : [recenzja] Anna Sochacka Józef Szymański (aut. dzieła rec.) Barbara Trelińska (aut. dzieła rec.) s. 157-158
"Épigraphie médiévale", R. Favreau, Turnhout 1997 : [recenzja] Barbara Trelińska R. Favreau (aut. dzieła rec.) s. 181-182
"Listinář Těsinsk (Codex diplomaticus Ducatus Tesinensis) : Sbirka listinného materiálu k dějinám Těsinského Pobeskydi", zapracoval Emerich Němec ; t.1, z. 1: 1155-1399, Český Těšin 1955 ; t. 1, z. 2: 1400-1459, 1958 ; t. 1, z. 3: 1460-1495, 1960 ; t. 1, z. 4: 1496-1526, 1961 ; t. 2, z. 1: 1527-1550, 1966 ; t. 2, 2: 1551-1570, 1972 : [recenzja] Barbara Trelińska Emerich Němec (aut. dzieła rec.) s. 196-199
"Tekst źródła : krytyka, interpretacja", pod red. Barbary Trelińskiej, Warszawa 2005 : [recenzja] Tomisław Giergiel Barbara Trelińska (aut. dzieła rec.) s. 209-211
"Księgi sądowe miasta Wąwolnicy z lat 1476-1500", oprac. G. Jawor, A. Sochacka, red. R. Szczygieł, Lublin 1998 : [recenzja] Barbara Trelińska G. Jawor (aut. dzieła rec.) A. Sochacka (aut. dzieła rec.) R. Szczygieł (aut. dzieła rec.) s. 230
„Sedes regni principales”, red. Barbara Trelińska, Sandomierz 1999 : [recenzja] Joanna Sobiesiak Barbara Trelińska (aut. dzieła rec.) s. 245-248
W sprawie datacji średniowiecznych dzwonów krakowskich Barbara Trelińska s. 257-264
"Drogą historii", praca zbiorowa pod red. Piotra Dymmela, Krzysztofa Skupieńskiego i Barbary Trelińskiej, Lublin 2001 : [recenzja] Marceli Kosman Piotr Dymmel (aut. dzieła rec.) Krzysztof Skupieński (aut. dzieła rec.) Barbara Trelińska (aut. dzieła rec.) s. 267-268
"Corpus inscriptionum Poloniae. T. 1, Województwo kieleckie. Z. 1, Miasto i powiat Kielce", pod red. Józefa Szymańskiego ; wyd. Barbara Trelińska, Kielce 1975 : [recenzja] Antoni Gąsiorowski Józef Szymański (aut. dzieła rec.) Barbara Trelińska (aut. dzieła rec.) s. 288-291
"Kancelaria i dokument książąt cieszyńskich 1290-1573", Barbara Trelińska, Warszawa-Łódź 1983 : [recenzja] Sławomir Gawlas Barbara Trelińska (aut. dzieła rec.) s. 398-400
"Literatura Drewniej Rusi", Walerian Fiedorowicz Pieriewierziew, Moskwa 1971 : [recenzja] Barbara Trelińska Walerian Fiedorowicz Pieriewierziew (aut. dzieła rec.) s. 607-610