Znaleziono 21 artykułów

Krystyna Trembicka

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Okrągły Stół w Polsce : koncepcje zmiany systemu politycznego Krystyna Trembicka s. 31-48
Dwie wizje komunistycznej Polski czy spór o sposób sprawowania władzy? Refleksje o myśli politycznej Władysława Gomułki i Bolesława Bieruta Krystyna Trembicka s. 32-45
Zmiana systemu władzy w Europie Środkowo-Wschodniej (1989-1990) : uwarunkowania i prawidłowości Krystyna Trembicka s. 42-61
Problem autonomii Królestwa Polskiego w myśli politycznej Róży Luksemburg Krystyna Trembicka s. 45-62
Ciągłość czy zmiana? : ład gospodarczy w Polsce Ludowej w latach 80. Krystyna Trembicka s. 51-63
Poglądy Komunistycznej Partii Polski w kwestii władzy państwowej Krystyna Trembicka s. 93-110
Problem tradycji narodowych w myśli politycznej Komunistycznej Partii Polski w okresie międzywojennym Krystyna Trembicka s. 107-117
"Pierwsze lata III Rzeczypospolitej 1989-1995 : zarys historii politycznej Polski", Antoni Dudek, Kraków 1997 : [recenzja] Krystyna Trembicka Antoni Dudek (aut. dzieła rec.) s. 128-129
„Okrągły stół” jako forma porozumienia w Europie Środkowowschodniej w latach 1989–1990 Krystyna Trembicka s. 137-147
Bibliografia prac pracowników Wydziału Politologii UMCS za lata 1996-1998 Waldemar Paruch Krystyna Trembicka s. 145-165
The „round table” as a form of consensus-building in Central and Eastern Europe in the period 1989–1990 Krystyna Trembicka s. 148-159
"Okrągły Stół w Polsce. Studium o porozumieniu politycznym", Krystyna Trembicka, Lublin 2003 : [recenzja] Jan Jachymek Krystyna Trembicka (aut. dzieła rec.) s. 157-159
Komunistyczna Partia Robotnicza Polski wobec wojny polsko-radzieckiej w latach 1919—1920 169 Krystyna Trembicka s. 169-186
Bibliografia prac pracowników Wydziału Politologii UMCS za 1999 rok Krystyna Trembicka Marcin Wichmanowski s. 229-234
"Między apologią a negacją", Henryk Cimek, Lublin 1995 : [recenzja] Krystyna Trembicka Henryk Cimek (aut. dzieła rec.) s. 234-237
"Typologia systemów bezpieczeństwa w XIX i XX wieku", Waldemar Paruch, Krystyna Trembicka, Lublin 1996 : [recenzja] Agnieszka Pawłowska Waldemar Paruch (aut. dzieła rec.) Krystyna Trembicka (aut. dzieła rec.) s. 240-243
"Ugoda i rewolucja. Władza i opozycja 1985-1989", Jan Skórzyński, Warszawa 1995 : [recenzja] Krystyna Trembicka Jan Skórzyński (aut. dzieła rec.) s. 250-253
Bibliografia prac pracowników Wydziału Politologii UMCS za lata 1994-1995 Waldemar Paruch Krystyna Trembicka s. 263-276
"Między utopią a rzeczywistością : myśl polityczna Komunistycznej Partii Polski (1918–1938)", Krystyna Trembicka, Lublin 2007 : [recenzja] Dominik Szczepański Krystyna Trembicka (aut. dzieła rec.) s. 288-292
"Okrągły stół w Polsce : studium o porozumieniu politycznym", Krystyna Trembicka, Lublin 2003 : [recenzja] Krzysztof Łabędź Krystyna Trembicka (aut. dzieła rec.) s. 295-301
Okrągły Stół w Polsce. Ustrój polityczny w koncepcjach Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego i Stronnictwa Demokratycznego Krystyna Trembicka s. 301-314