Znaleziono 7 artykułów

Edmund Trepka

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Dzieje chemii i przemysłu chemicznego", Eugeniusz Kwiatkowski, Warszawa 1962 : [recenzja] Edmund Trepka Eugeniusz Kwiatkowski (aut. dzieła rec.) s. 95
"Oczerki po istorii chimii", Moskwa 1963 : [recenzja] Edmund Trepka s. 100-102
"Istorija kłassiczeskoj teorii chimiczeskogo strojenija", G. W. Bykow, Moskwa 1960 : [recenzja] Edmund Trepka G. W. Bykow (aut. dzieła rec.) s. 140-141
"Stanisław Kostanecki, życie i działalność naukowa", Wiktor Lampe, Warszawa 1958 : [recenzja] Edmund Trepka Wiktor Lampe (aut. dzieła rec.) s. 364-365
"Istoria organiczeskogo sintieza w Rosii", J. S. Musabiekow, Moskwa 1958 : [recenzja] Edmund Trepka J. S. Musabiekow (aut. dzieła rec.) s. 499-500
"Naucznaja i uczebnaja diejatielnost. Sbornik dokumentow", A. M. Butlerow, Moskwa 1961 : [recenzja] Edmund Trepka A. M. Butlerow (aut. dzieła rec.) s. 573-574
Obrady Sekcji Historii Nauk Chemicznych Edmund Trepka s. 762-763