Znaleziono 1 artykuł

Iwan Jakowlewicz Trifonow

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Kłassy i kłassowaja borba w SSSR w naczale nepa (1921-1923 gg). Cz. 1: Borba s woorużonnoj kułackoj kontrrewolucijej", Iwan Jakowlewicz Trifonow, Leningrad 1964 : [recenzja] Romuald Wojna Iwan Jakowlewicz Trifonow (aut. dzieła rec.) s. 169-171