Znaleziono 4 artykuły

Jan Trochimiak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Iwan Turgieniew w kręgu pisarzy polskich", Jan Trochimiak, "Przegląd Humanistyczny" nr 5 (1976) : [recenzja] Jerzy Bakanacz Jan Trochimiak (aut. dzieła rec.) s. 172
Twórczość Iwana Turgieniewa w Polsce lat 1884-1914 Jan Trochimiak s. 189-206
"Polskie przekłady powieści Mikołaja Czernyszewskiego >>Co robić?<<", Jan Trochimiak, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Filologia", z. 1 (1983) : [recenzja] Dobrosława Świerczyńska Jan Trochimiak (aut. dzieła rec.) s. 350
"Mikołaj Czarnyszewski w kręgu pisarzy polskich", Jan Trochimiak, "Slavia Orientalis" XXXI, z.3 Elżbieta Pułka Jan Trochimiak (aut. dzieła rec.) s. 364