Znaleziono 5 artykułów

Ewa Trojanowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Poziom asertywności wychowanków schroniska dla nieletnich Agnieszka Lewicka-Zelent Ewa Trojanowska s. 105-123
Człowieku - kim jesteś i jaki jest sens twego bycia? Ewa Trojanowska Tadeusz Szkołut (aut. dzieła rec.) s. 213-220
Wzmacnianie zasobów osobistych uczestników warsztatów mediacyjnych – uczniów sprawiających trudności wychowawcze Agnieszka Lewicka-Zelent Ewa Trojanowska s. 251-267
Możliwość szkolenia mediatorów z wykorzystaniem e-learningu Agnieszka Lewicka-Zelent Ewa Trojanowska s. 269-274
Poczucie osamotnienia a jakość życia młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim Agnieszka Lewicka-Zelent Ewa Trojanowska s. 319-335