Znaleziono 3 artykuły

Ignacy Trostaniecki

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Myśli różne o ogrodach. Dzieje jednego toposu", Jarosław Marek Rymkiewicz, Warszawa 1968, Czytelnik, z prac Instytutu Badań Literackich PAN, ss. 254, 2 nlb. : [recenzja] Ignacy Trostaniecki Jarosław Marek Rymkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 381-387
"O kryteriach realizmu w badaniach literackich", Alina Brodzka, indeks zestawiła Irena Orlewiczowa, Warszawa 1966, Państwowy Instytut Wydawniczy, Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, „Historia i Teoria Literatury. Studia”, komitet redakcyjny: Julian Krzyżanowski, Kazimierz Wyka, Stefan Żółkiewski, sekretarz komitetu redakcyjnego Aniela Piorunowa, seria: Historia Literatury, 19, redakcja serii: Maria Janion, Jan Kott, Zofia Szmydtowa, ss. 268,4 nlb. : [recenzja] Ignacy Trostaniecki Alina Brodzka (aut. dzieła rec.) Irena Orlewiczowa (aut. dzieła rec.) s. 412-418
"Nowa krytyka" w kontrataku Ignacy Trostaniecki s. 618-633