Znaleziono 5 artykułów

Marek Truszczyński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Stosunki państwo-Kościół w PRL w latach 1957-1961 : ujęcie analityczne Marek Truszczyński s. 141-160
Początki odkrywania Płocka, czyli rzecz o Towarzystwie Naukowym jako przykładzie pionierskiej myśli kształcącej – w połowie pierwszego dwudziestolecia XIX wieku = The beginnings of discovering Płock: Science Society as an example of the pioneering concepts in education during the first years of the 19th century Marek Truszczyński s. 155-168
    Zacytuj
  • Udostępnij
Kształtowanie się znaczenia nazwy "Mazowsze" na przestrzeni dziejów, ze szczególnym uwzględnieniem XII-XIX wieku Marek Truszczyński s. 273-287
Represje nazistowskie wobec duchowieństwa rzymskokatolickiego na Górnym Śląsku w 1939 roku Marek Truszczyński s. 274-285
Eutanazja : między zabójstwem z litości a aktem samobójstwa = Euthanasia : between the murder of mercy and act of suicide Marek Truszczyński s. 504-517
    Zacytuj
  • Udostępnij