Znaleziono 13 artykułów

Jan Trynkowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Tytus Chałubiński - korporant Jan Trynkowski s. 57-64
Ks. Krzysztof Kluk a gimnazjum białostockie - pytania badawcze Jan Trynkowski s. 115-124
"Acta Universitatis Wratislaviensis" nr 11, Antiquitas I, red. Eugeniusz Konik : [recenzja] Jan Trynkowski Eugeniusz Konik (aut. dzieła rec.) s. 120-125
Dlaczego Gasper Maszkowski nie pozostawił wspomnień? Jan Trynkowski s. 121-133
"Zagadnienie etnogenezy Słowian w historiografii polskiej w okresie od średniowiecza do końca XIX stulecia", Lucyna Szafran-Szadkowska, Opole 1983 : [recenzja] Jan Trynkowski Lucyna Szafran-Szadkowska (aut. dzieła rec.) s. 159-162
"Istorija polakow w Sibiri (XVII-XIX ww.). Uczebnoje posobie", Bolesław S. Szostakowicz, Irkutsk 1995 : [recenzja] Jan Trynkowski Zbigniew J. Wójcik Bolesław S. Szostakowicz (aut. dzieła rec.) s. 282-284
Problemy religii Getów w korespondencji Godfryda Ernesta Groddecka i Joachima Lelewela Jan Trynkowski s. 325-331
Varenii z Sarmizegetuzy : z dziejów kolonizacji italskiej w rzymskiej Dacji Jan Trynkowski s. 369-387
"Grobowiec tracki w Kazanłyku", Ludmiła Żiwkowa, przeł. Stefan Michalski, Warszawa 1981 : [recenzja] Jan Trynkowski Ludmiła Żiwkowa (aut. dzieła rec.) s. 386-387
Jordanesa lista władców Dacji ("Getica" Cap. 67-78) Jan Trynkowski s. 438-446
"Stosunki społeczne w rzymskich kopalniach złota w Dacji w II wieku naszej ery", Stanisław Mrozek, Toruń 1966 : [recenzja] Jan Trynkowski Stanisław Mrozek (aut. dzieła rec.) s. 535-540
Antoni Wałecki (1815-1897), badacz Wschodniej Syberii i Bajkału Jan Trynkowski Andrzej Woltanowski s. 585-602
"Historia starożytnego Rzymu : zarys syntetyczny dla studentów I roku historii", Maria Jaczynowska, Toruń 1970 : [recenzja] Jan Trynkowski Ewa Wipszycka Maria Jaczynowska (aut. dzieła rec.) s. 737-740