Znaleziono 1 artykuł

Leszek Trząski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Rewitalizacja miejskich dolin rzecznych jako istotny aspekt polityki miejskiej : doświadczenia z realizacji projektu REURIS w Polsce Agnieszka Gieroszka Małgorzata Markowska Leszek Trząski s. 43-55