Znaleziono 10 artykułów

Roman Trzaskowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Nieodwracalne skutki prawne wadliwej decyzji nacjonalizacyjnej : przedstawienie dorobku orzecznictwa i doktryny Roman Trzaskowski s. 9-56
Wpływ zasiedzenia na możliwość dochodzenia roszczeń uzupełniających (cz. 2) Roman Trzaskowski s. 161-171
Wpływ zasiedzenia na możliwość dochodzenia roszczeń uzupełniających (cz. 1) Roman Trzaskowski s. 162-168
Działalność gospodarcza organizacji pożytku publicznego Roman Trzaskowski s. 209-254
Wymagalność opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste ustalonej przez samorządowe kolegium odwoławcze albo sąd Roman Trzaskowski s. 220-227
Wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości zajętych pod drogi publiczne Roman Trzaskowski s. 238-242
Spółka kapitałowa jako organizacja pożytku publicznego Roman Trzaskowski s. 264-267
Suma ubezpieczenia a ciężar udowodnienia wysokości szkody Roman Trzaskowski s. 278-282
Faktura VAT wystawiona przez wierzyciela jako stwierdzenie wierzytelności pismem w rozumieniu art. 514 k.c. Roman Trzaskowski s. 287-293
Skutki prawne orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego w ujęciu czasowym Roman Trzaskowski s. 313-341