Znaleziono 7 artykułów

Dariusz Trzmielak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wprowadzenie Piotr Niedzielski Dariusz Trzmielak s. 7-10
Cooperation of scientific centres and companies on implementation of research results Dariusz Trzmielak s. 17-34
Współpraca ośrodków naukowych i przedsiębiorstw we wdrażaniu wyników badań Dariusz Trzmielak s. 19-36
Problemy komercjalizacji technologii w Polsce i na świecie : analiza wyników badań Dariusz Trzmielak s. 59-78
Promocja wyników badań naukowych i nowych technologii w procesie komercjalizacj Dariusz Trzmielak s. 117-131
Komercjalizacja technologii i wyników badań naukowych - przygotowanie do ich skutecznej sprzedaży Jacek Kosiec Dariusz Trzmielak s. 297-315
Commercialization of technology – efficient sales of patents, licenses and results of research Jacek Kosiec Dariusz Trzmielak s. 377-395