Znaleziono 15 artykułów

Konstantinos Tsirigotis

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Hieronim z Wielunia – próba analizy psychobiograficznej Konstantinos Tsirigotis s. 35-42
Kształcenie nauczycieli w Kolegium Nauczycielskim w Wieluniu w latach 2001-2005 Ewa Lewik-Tsirigotis Konstantinos Tsirigotis s. 37-61
Agresja i przemoc wśród dzieci i młodzieży : próby rozwiązania Ewa Lewik-Tsirigotis Konstantinos Tsirigotis s. 51-63
Psychopatologia eksterminacji Konstantinos Tsirigotis s. 58-65
Mechanizmy uzależnienia od narkotyków na przykładzie młodzieży gminy Wieluń Konstantinos Tsirigotis s. 59-69
Nieletni (jako) sprawca czynu zabronionego Bożena Baster Ewa Lewik-Tsirigotis Konstantinos Tsirigotis s. 73-92
Autyzm w rodzinie – problemy i próby pomocy Katarzyna Dydyna Ewa Lewik-Tsirigotis Konstantinos Tsirigotis s. 78-100
Przestępczość nieletnich – główne teorie wyjaśniające zjawisko Bożena Baster Ewa Lewik-Tsirigotis Konstantinos Tsirigotis s. 83-98
Czynniki środowiskowe i osobowościowe jako determinanty zachowań przestępczych nieletnich Bożena Baster Ewa Lewik-Tsirigotis Konstantinos Tsirigotis s. 93-107
Struktura i organizacja osobowości w koncepcji Hansa J. Eysencka Konstantinos Tsirigotis s. 99-115
Sytuacja opiekuńczo-wychowawcza dzieci w rodzinach pozostających pod nadzorem kuratora sądowego Jolanta Klimas Ewa Lewik-Tsirigotis Konstantinos Tsirigotis s. 107-119
Czyny zabronione nieletnich w świetle dokumentacji sądowej Bożena Baster Ewa Lewik-Tsirigotis Konstantinos Tsirigotis s. 129-146
Niektóre aspekty funkcjonowania osobowościowego kandydatów na nauczycieli Ewa Lewik-Tsirigotis Konstantinos Tsirigotis s. 155-174
Zagadnienie wartości w aspekcie zdrowia psychicznego Konstantinos Tsirigotis s. 161-179
Zagadnienie płciowego różnicowania funkcjonowania osobowościowego kandydatów na nauczycieli Ewa Lewik-Tsirigotis Konstantinos Tsirigotis s. 175-193