Znaleziono 4 artykuły

Tomasz Tulejski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Starotestamentowe źródła augustyńskiej teorii wojny sprawiedliwej : rozważania nad fragmentem "Contra Faustum" Tomasz Tulejski s. 161-173
Klasyczny anglosaski utylitaryzm w świetle krytyki Johna Rawlsa Tomasz Tulejski s. 195-206
"Od zasady użyteczności do demokracji : filozofia polityczna Jeremy Benthama", Tomasz Tulejski, Łódź 2004 : [recenzja] Bartosz Wojciechowski Tomasz Tulejski (aut. dzieła rec.) s. 196-199
"Konserwatyzm bez Boga. Davida Hume’a wizja społeczeństwa, państwa i prawa", Tomasz Tulejski, Warszawa 2009 : [recenzja] Lech Dubel Tomasz Tulejski (aut. dzieła rec.) s. 315-325