Znaleziono 4 artykuły

Janusz Tum

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Pierwotna tradycja i redakcja w przypowieści o synu marnotrawnym - Łk 15,11-32 : analiza słownictwa Janusz Tum s. 7-25
"Szukajcie najpierw Królestwa Bożego i jego sprawiedliwości, a to wszystko będzie wam dodane" : analiza Mt 6,19-7,12 Janusz Tum s. 61-98
Próby analizy struktur oraz tradycja i redakcja przypowieści o synu marnotrawnym (Łk 15,11-32) Janusz Tum s. 191-202
"Interpretacja Starego Testamentu w kerygmacie apostolskim o zmartwychwstaniu Jezusa", Jerzy Chmiel, Kraków 1979 : [recenzja] Janusz Tum Jerzy Chmiel (aut. dzieła rec.) s. 217-219