Znaleziono 1 artykuł

W. Turek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Opozycja antykomunistyczna w Gdańsku (1976-1980) : o pomorskim modelu obrony czynnej" ; ">>Solidarność<< i opozycja antykomunistyczna w Gdańsku (1980-1989)", red. L. Mażewski, W. Turek, Gdańsk 1995 : [recenzja] Henryk Skorowski L. Mażewski (aut. dzieła rec.) W. Turek (aut. dzieła rec.) s. 235-238