Znaleziono 26 artykułów

Irena Turnau

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Stan i potrzeby badań nad historią technik skórniczych na ziemiach polskich Irena Turnau
Techniki europejskiego pasamonictwa odzieżowego od średniowiecza do końca XVIII wieku Irena Turnau s. 105-122
Mechanizacja jedwabnictwa europejskiego w okresie od XIII do końca XVIII w. Irena Turnau s. 159-176
Technika polskiego krawiectwa od XIV do pierwszej połowy XIX wieku Irena Turnau s. 201-223
"Les quartiers de Bordeaux : Étude Géographique", Pierre Barrère, Auch 1956 : [recenzja] Irena Turnau Pierre Barrère (aut. dzieła rec.) s. 204-206
"Drawings of Textile Machines", Leonardo da Vinci, Bradford-on-Avon 1979 : [recenzja] Irena Turnau Leonardo da Vinci (aut. dzieła rec.) s. 218-220
"Życie codzienne w Warszawie okresu Oświecenia", Anna Berdecka, Irena Turnau, Warszawa 1969 : [recenzja] Teresa Pióro Anna Berdecka (aut. dzieła rec.) Irena Turnau (aut. dzieła rec.) s. 241-245
Pochwała samouctwa Irena Turnau s. 337-377
Stan i potrzeby badań nad historią technik włókienniczych na ziemiach polskich Irena Turnau s. 389-408
„Dejiny Slovenska na ceste k sebauvedomeniu”, Anton Špiesz, Bratislava 1992 : [recenzja] Irena Turnau Anton Špiesz (aut. dzieła rec.) s. 400-401
"The Dynamics of Culture Change : An Inquiry into Races Relations in Africa", Bronisław Malinowski, New Haven 1945 : [recenzja] Irena Turnau Bronisław Malinowski (aut. dzieła rec.) s. 504-506
"Życie codzienne w Warszawie okresu Oświecenia", Anna Berdecka, Irena Turnau, Warszawa 1969 : [recenzja] Andrzej Zahorski Anna Berdecka (aut. dzieła rec.) Irena Turnau (aut. dzieła rec.) s. 514-518
"Zagadnienie grupy literackiej", Stefan Kawyn, Lublin 1946 : [recenzja] Irena Turnau Stefan Kawyn (aut. dzieła rec.) s. 514-515
"Uwagi o osadnictwie Ziem Zachodnich", Kazimierz Dobrowolski, Kraków 1945 : [recenzja] Irena Turnau Kazimierz Dobrowolski (aut. dzieła rec.) s. 519-520
Z działalności Zakładu Socjologii Uniwersytetu we Wrocławiu Irena Turnau s. 574-575
"La revolució Jacquard", Barcelona 1985 : [recenzja] Irena Turnau s. 583-584
Wpływ mody na budowę maszyn włókienniczych w XVII i XVIII wieku Irena Turnau s. 599-614
Podstawowe problemy metodologiczne i praktyka badań nad rozwojem przyrodoznawstwa i techniki : rozszerzone plenum Komitetu Radzieckiego Narodowego Zjednoczenia Historyków Przyrodoznawstwa i Techniki Irena Turnau s. 693-696
"The Manual of Braiding", Noémi Speiser, Basel 1983 : [recenzja] Irena Turnau Noémi Speiser (aut. dzieła rec.) s. 705-706
"Freedom and Civilization", Bronisław Malinowski, London 1947 : [recenzja] Irena Turnau Bronisław Malinowski (aut. dzieła rec.) s. 705-707
"A Dictionary of Dyes and Dyeing", Kenneth George Ponting, London 1980 : [recenzja] Irena Turnau Kenneth George Ponting (aut. dzieła rec.) s. 706-707
"A Dictionary of Lace", Pat Earnshaw, Haverfordwest 1982 : [recenzja] Irena Turnau Pat Earnshaw (aut. dzieła rec.) s. 709-710
Wytwórczość tekstylno-odzieżowa w manufakturach warszawskich w XVIII wieku Irena Turnau s. 729-750
"Warp und Weft. A Textile Terminology", Dorothy K. Burnham, Toronto 1980; "Nordisk textilteknisk terminologi förindustrell vävnadsproduktion", Elizabeth Strömberg, Agnes Geijer, Margrethe Hald, Marta Hoffmann, Oslo 1979 : [recenzja] Irena Turnau Dorothy K. Burnham (aut. dzieła rec.) Agnes Geijer (aut. dzieła rec.) Margrethe Hald (aut. dzieła rec.) Marta Hoffmann (aut. dzieła rec.) Elizabeth Strömberg (aut. dzieła rec.) s. 730-731
"Costume et vie sociale : la Cour d'Anjou XIVe-XVe siècle", Françoise Piponnier, Paris 1970 : [recenzja] Irena Turnau Françoise Piponnier (aut. dzieła rec.) s. 741-744
"L'industrie textile dans l'Egypte romaine", Ewa Wipszycka, Wrocław-Warszawa-Kraków 1965 : [recenzja] Irena Turnau Ewa Wipszycka (aut. dzieła rec.) s. 824-826