Znaleziono 3 artykuły

Elżbieta Turska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Osoby niepełnosprawne na rynku pracy - sytuacja kobiet i mężczyzn pozostających bez pracy Elżbieta Turska s. 53-62
Poczucie kontroli a zmiana czasu realizacji planów życiowych osób bezrobotnych Elżbieta Turska s. 63-75
Is Double-Degree Goal Equally Good for All Students? : Moderating Impact of Interval Activity Style Elżbieta Turska s. 134-146