Znaleziono 19 artykułów

Włodzimierz Tyburski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Etyka pracy naukowej i deontologia uczonego w ujęciu Tadeusza Czeżowskiego Włodzimierz Tyburski s. 23-36
Seweryn Smolikowski : krytyk niemieckiej filozofii pesymizmu Włodzimierz Tyburski s. 37-52
Etyka perfekcjonizmu Henryka Elzenberga Włodzimierz Tyburski s. 43-54
Dyskusje nad zadaniami nauki w polskiej filozofii II połowy XIX wieku : między pragmatyzmem a ideą nauki czystej Włodzimierz Tyburski s. 45-54
Człowiek wobec przyrody w perspektywie ekofilozoficznej = Man towards Nature in the Ecophilosophical Perspective Włodzimierz Tyburski s. 51-67
    Zacytuj
  • Udostępnij
Henryk Goldberg o przedmiocie filozofii i etyki Włodzimierz Tyburski s. 55-75
Jerzy Kurnatowski : w kręgu filozofii życia Włodzimierz Tyburski s. 61-72
Zagadnienie perfekcjonizmu w etyce polskiej Włodzimierz Tyburski s. 65-76
Recepcja filozofii Edwarda von Hartmanna w Polsce Włodzimierz Tyburski s. 85-106
Eugeniusz Lipnicki wobec problemu państwa i narodu w niemieckiej filozofii pesymizmu Włodzimierz Tyburski s. 97-112
Nauka a etyka w ujęciu Adama Mahrburga Włodzimierz Tyburski s. 107-116
"Zrozumieć samotność: studium interdyscyplinarne", pod reakcją Piotra Domeradzkiego i Włodzimierza Tyburskiego, Toruń 2006 : [recenzja] Helena Ciążela Piotr Domeradzki (aut. dzieła rec.) Włodzimierz Tyburski (aut. dzieła rec.) s. 155-158
Wobec dwóch paradygmatów: antropocentryzm a ekologizm Włodzimierz Tyburski Luc Ferry (aut. dzieła rec.) s. 196-203
"Technika a przeznaczenie człowieka", Henryk Skolimowski, Warszawa 1995 : [recenzja] Włodzimierz Tyburski Henryk Skolimowski (aut. dzieła rec.) s. 197-201
"Dyscypliny humanistyczne i ekologia", Włodzimierz Tyburski, Toruń 2013 : [recenzja] Dominika Dzwonkowska Włodzimierz Tyburski (aut. dzieła rec.) s. 209-215
"Odpowiedzialność globalna i edukacja globalna : wymiary teorii i praktyki", red. Helena Ciążela i Włodzimierz Tyburski, Warszawa 2012 : [recenzja] Marcin Pełka Helena Ciążela (aut. dzieła rec.) Włodzimierz Tyburski (aut. dzieła rec.) s. 216-222
Dzieło o etyce polskiej Witold Tulibacki Włodzimierz Tyburski (aut. dzieła rec.) s. 255-257
"Pojednać się z Ziemią. W kręgu zagadnień humanizmu ekologicznego", Włodzimierz Tyburski, Toruń 1993 : [recenzja] Iwona Drabczyńska Włodzimierz Tyburski (aut. dzieła rec.) s. 373-375
"Ideologia nauki w świadomości polskich środowisk intelektualnych doby pozytywizmu. Rozwój-metamorfozy-załamania", Włodzimierz Tyburski, Toruń 1989 : [recenzja] Janina Chodakowska Włodzimierz Tyburski (aut. dzieła rec.) s. 401-407