Znaleziono 28 artykułów

Michał Tymowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Miasto i wieś w Sudanie Zachodnim z XIV-XVI w. : problem związków ekonomicznych Michał Tymowski s. 25-46
"Le développement et la régression chez les peuples de la boucle du Niger à l'époque précoloniale", Michał Tymowski, Warszawa 1974 : [recenzja] Bronisław Nowak Michał Tymowski (aut. dzieła rec.) s. 115-120
"Historia Afryki. Do początku XIX w.", pod red. Michała Tymowskiego, Wrocław - Warszawa - Kraków 1996 : [recenzja] Marek Czapliński Michał Tymowski (aut. dzieła rec.) s. 163-165
"Tombouctou et les Arma. De la Conquête marocaine du Soudan migérien en 1591 à l'hègémonie de l'Empire Peulh du Macina en 1833", Michel Abitbol, Paris 1979 : [recenzja] Michał Tymowski Michel Abitbol (aut. dzieła rec.) s. 180-181
"Przed podbojem. Afryka Północna i Zachodnia w relacjach z XVIII i XIX wieku", Andrzej Dziubiński, Jan Milewski, Warszawa 1980 : [recenzja] Michał Tymowski Andrzej Dziubiński (aut. dzieła rec.) Jan Milewski (aut. dzieła rec.) s. 182-183
"Histoire générale de l'Afrique, t. 1-2", directeur de volume Gamal Mokhtar, Paris 1980 : [recenzja] Michał Tymowski Joseph Ki-Zerbo (aut. dzieła rec.) Gamal Mokhtar (aut. dzieła rec.) s. 203-205
Do Redakcji "Przeglądu Historycznego" Michał Tymowski s. 263
"Songajskaja sierżawa. Opyt issledowanija socjalno-politiczeskogo stroja", Lew E. Kubbel, Moskwa 1974 : [recenzja] Michał Tymowski Lew E. Kubbel (aut. dzieła rec.) s. 316-320
Strach i odwaga w czasie pierwszych wypraw europejskich do Afryki w XV w. Michał Tymowski s. 333-346
Niger jako droga wodna w wielkich państwach Sudanu Zachodniego do końca XVI w. Michał Tymowski s. 346-365
"Historia Mali", Michał Tymowski, Wrocław [etc.] 1979 : [recenzja] Bronisław Nowak Michał Tymowski (aut. dzieła rec.) s. 369-373
"History of West Africa. T. 1-2", ed. by J. F. Ajayi and M. Crowder, London 1971-1974 : [recenzja] Michał Tymowski J. F. Ajayi (aut. dzieła rec.) M. Crowder (aut. dzieła rec.) s. 377-379
"Corpus of early Arabic sources for West African history", transl. by J. F. P. Hopkins, ed. and annotated by N. Levtzion, J. F. P. Hopkins, Cambridge 1981 : [recenzja] Michał Tymowski J. F. P. Hopkins (aut. dzieła rec.) N. Levtzion (aut. dzieła rec.) s. 394-395
„Najkrotsza historia Polski”, Michał Tymowski, Gdańsk 1993 : [recenzja] Marcin Kula Michał Tymowski (aut. dzieła rec.) s. 398-400
"Tombouctou au milieu de XVIIIe siècle d'après la chronique de Mawlay el-Quasim b. Mawlay Sulayman", Michel Abitbol, Paris 1982 : [recenzja] Michał Tymowski Michel Abitbol (aut. dzieła rec.) s. 411-412
Śmierć i postawy wobec śmierci w czasie wczesnych wypraw europejskich do Afryki w XV w. Michał Tymowski s. 415-434
Dzieje kopalni soli w Idżil (Mauretania) Michał Tymowski s. 421-444
Państwo we francuskich badaniach mediewistycznych ostatnich lat Michał Tymowski s. 449-457, 512
Terytorium i granice Songhaju w końcu XV i w XVI wieku - problem centrum i obszarów peryferyjnych wielkiego państwa zachodnioafrykańskiego Michał Tymowski s. 491-510, 589
"Fasciculi historici" zesz.1, Warszawa 1968, zesz. 2, Warszawa 1969, zesz. 3 Warszawa 1970, zesz. 4 Warszawa 1971 : [recenzja] Michał Tymowski s. 525-530
"Social history of Timbuktu. The role of Muslim scholars and notables 1400-1900", Elias N. Saad, Cambridge 1983 : [recenzja] Michał Tymowski Elias N. Saad (aut. dzieła rec.) s. 567-571
Głody i zarazy w Ualacie w XIX wieku Michał Tymowski s. 575-588
Majątki ziemskie władców Songhaj (Sudan Zachodni) a wczesnofeudalna włość europejska Michał Tymowski s. 640-664
Wczesne państwo a dojrzałe państwo w historii Wschodniej i Centralnej Europy oraz Zachodniego Sudanu : porównanie procesów powstawania państw i barier w ich rozwoju Michał Tymowski s. 673-687
"Istoria Afriki. Chrestomatia", sostawitieli S. J. Berzina, L. E. Kubbel, Moskwa 1979 : [recenzja] Michał Tymowski S. J. Berzina (aut. dzieła rec.) L. E. Kubbel (aut. dzieła rec.) s. 784-785
Wczesne państwo : (w związku z książką The early state, ed. by Henri J. M. Claessen, Peter Skalnik, The Hague [etc.] 1978) Michał Tymowski Henri J. M. Claessen (aut. dzieła rec.) Peter Skalnik (aut. dzieła rec.) s. 801-807
"Leadership and National-Liberation movement in Africa", ed. by Thea Büttner, Berlin 1980 : [recenzja] Michał Tymowski Thea Büttner (aut. dzieła rec.) s. 808-809
"Grandes dates du Mali", Alpha Oumar Konare, Adam Ba Konare, Bamako 1983 : [recenzja] Michał Tymowski Alpha Oumar Konare (aut. dzieła rec.) Adam Ba Konare (aut. dzieła rec.) s. 830-831