Znaleziono 39 artykułów

Marian Tyrowicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Organizacja redakcji w prasie i czasopiśmiennictwie polskim w I połowie XIX w. Marian Tyrowicz s. 5-41
Władysław Wolert i jego poglądy na dzieje prasy światowej Marian Tyrowicz s. 5-18
Austriacka polityka cenzuralna a prasa galicyjska 1772-1849 Marian Tyrowicz s. 5-26
Czynniki kalkulacyjne prasy polskiej w kraju 1772-1850 Marian Tyrowicz s. 5-21
Spojrzenie na dzieje prasy polskiej w świetle ostatnich badań (1960-1980) Marian Tyrowicz s. 7-17
Pionier prasy polskiej (Jan Naumański) Marian Tyrowicz s. 9-16
Odwaga i kompetencja (Jan N. Janowski) Marian Tyrowicz s. 41-49
Zamojskie i lubelskie pisma agronomiczne Wojciecha Gutkowskiego Marian Tyrowicz s. 81-90
"Nowy Parnas" przedromantycznej Warszawy : Bruno Kiciński i grono jego współpracowników", Wiesław Pusz, Wrocław 1979 : [recenzja] Marian Tyrowicz Wiesław Pusz (aut. dzieła rec.) s. 81-84
Moje prasoznawstwo Marian Tyrowicz s. 85-109
"Historia Polski 1914-1939", Henryk Zieliński, Warszawa 1983 : [recenzja] Marian Tyrowicz Henryk Zieliński (aut. dzieła rec.) s. 101-104
"Satyra polityczna Wielkiej Emigracji", Elwira Wróblewska, Warszawa 1977 : [recenzja] Marian Tyrowicz Elwira Wróblewska (aut. dzieła rec.) s. 104-107
"Prasa Galicji i Rzeczypospolitej Krakowskiej 1772-1850", Marian Tyrowicz, Kraków 1979 : [recenzja] Andrzej Ślisz Marian Tyrowicz (aut. dzieła rec.) s. 107-109
"Karol Lewakowski : poglądy i działalność społeczno-polityczne", Stefan Józef Pastuszka, Warszawa 1980 : [recenzja] Marian Tyrowicz Stefan Józef Pastuszka (aut. dzieła rec.) s. 113-115
"Pomiędzy Stadionem a Goslarem. Sprawa włościańska w Galicji w 1848 r.", Stefan Kieniewicz, Wrocław [etc.] 1980 : [recenzja] Marian Tyrowicz Stefan Kieniewicz (aut. dzieła rec.) s. 129-132
"<Tygodnik Cieszyński> i <Gwiazdka Cieszyńska> pod redakcją Pawła Stalmacha 1848-1887", Irena Homola, Katowice-Kraków 1968 : [recenzja] Marian Tyrowicz Irena Homola (aut. dzieła rec.) s. 149-155
"The Prague Slav Congress of 1848", Lawrence D. Orton, New York 1978 : [recenzja] Marian Tyrowicz Lawrence D. Orton (aut. dzieła rec.) s. 163-166
[W sumiennej i pochlebnej recenzji prof. Eugeniusza Sawrymowicza...] Marian Tyrowicz s. 180-182
"Pamiętnik 1832-1848", Henryk Bogdański ; z rękopisu wydał, wstępem i przypisami opatrzył Antoni Knot, Kraków 1971 : [recenzja] Marian Tyrowicz Henryk Bogdański (aut. dzieła rec.) Antoni Knot (aut. dzieła rec.) s. 189-191
"Prasa Galicji i Rzeczypospolitej Krakowskiej 1772-1850. Studia porównawcze", Marian Tyrowicz, Warszawa, 1978 : [recenzja] Andrzej Biernat Marian Tyrowicz (aut. dzieła rec.) s. 192
O potrzebie i sposobie realizacji słownika biograficznego dziennikarstwa polskiego Marian Tyrowicz s. 239-245
"Julian Maciej Goslar. Zarys życia i materiały biograficzne", Marian Tyrowicz, Warszawa 1953, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, s. 202, 2 nlb. (na s. 121-169: Z poezji i pism Goslara) : [recenzja] Juliusz Kleiner Marian Tyrowicz (aut. dzieła rec.) s. 329-330
"Polacy w Australii i Oceanii 1790-1940", Lech Paszkowski, Londyn 1962 : [recenzja] Marian Tyrowicz Lech Paszkowski (aut. dzieła rec.) s. 333-336
"Towarzystwo Demokratyczne Polskie 1832-1863 : przywódcy i kadry członkowskie, przewodnik bibliograficzny", Marian Tyrowicz, Warszawa 1964 : [recenzja] Eugeniusz Sawrymowicz Marian Tyrowicz (aut. dzieła rec.) s. 336-341
"Jan Tyssowski i rewolucja 1846 roku w Krakowie. Dzieje porywu i pokuty", Marian Tyrowicz, Kraków 1986 : [recenzja] Andrzej Szwarc Marian Tyrowicz (aut. dzieła rec.) s. 343-344
"Listy do żony (1845-1880)", Henryk Schmitt ; oprac. Stefan Kieniewicz, Wrocław 1961 : [recenzja] Marian Tyrowicz Stefan Kieniewicz (aut. dzieła rec.) Henryk Schmitt (aut. dzieła rec.) s. 362-365
"W poszukiwaniu siebie... Wspomnienia i refleksje", T. 1: "Pod lwowskim niebem"; T. 2: "Krakowskie lata", Marian Tyrowicz, Lublin 1988 : [recenzja] Zbigniew J. Wójcik Marian Tyrowicz (aut. dzieła rec.) s. 368-371
"Prawda i mit w biografii Juliana Macieja Goslara (1820-1852)", Marian Tyrowicz, Warszawa 1972 : [recenzja] Bolesław Łopuszański Marian Tyrowicz (aut. dzieła rec.) s. 411-414
Historyk XIX stulecia w polskich warunkach twórczości XX w. : próba autobiografii Marian Tyrowicz s. 425-462
W sprawie rzekomego bezsensu w życiorysie Jana Czyńskiego Marian Tyrowicz s. 426-427
"W kraju i nad Bosforem (1830-1851) : fragmenty życia i listy", Franciszek Sokulski; do druku przygotował, wstępem i przypisami zaopatrzył Marian Tyrowicz, Wrocław 1951 : [recenzja] Henryk Batowski Franciszek Sokulski (aut. dzieła rec.) Marian Tyrowicz (aut. dzieła rec.) s. 451-453
"Opowstaniu narodowym w Polsce", Józef Bem, przygotował do druku Eligiusz Kozłowski, Warszawa 1956 : [recenzja] Marian Tyrowicz Józef Bem (aut. dzieła rec.) s. 581-584
"Jan Tyssowski i rewolucja 1846 r. w Krakowie. Dzieje porywu i pokuty", Marian Tyrowicz, Kraków 1986 : [recenzja] Krzysztof Dach Marian Tyrowicz (aut. dzieła rec.) s. 594-599
"Prasa staropolska na tle rozwoju prasy w Europie. 1513-1729", Jan Lankau, redaktor naukowy doc. dr Marian Tyrowicz, Kraków 1960, Państwowe Wydawnictwo Naukowe - Oddział w Krakowie, Krakowski Ośrodek Badań Prasoznawczych RSW «Prasa». Biblioteka Wiedzy o Prasie, tom 1, s. 264, 2 nlb. + 16 kart ilustracji i 1 kartka erraty : [recenzja] Adam Jarosz Jan Lankau (aut. dzieła rec.) Marian Tyrowicz (aut. dzieła rec.) s. 623-637
Kilka kwestii z rozwoju organizacyjnego Ludu Polskiego (1837-1846) w świetle najnowszej historiografii Marian Tyrowicz s. 651-657
"Diariusz wypadków 1848 roku", Aleksander Batowski, rękopis przejrzał, oprac., wstępem opatrzył Marian Tyrowicz, Wrocław 1974 : [recenzja] Krzysztof Dach Aleksander Batowski (aut. dzieła rec.) Marian Tyrowicz (aut. dzieła rec.) s. 672-675
"Galicja Zachodnia 1795-1809. Studium z dziejów ziem polskich zaboru austriackiego po II rozbiorze", Tadeusz Mencel, Lublin 1976 : [recenzja] Marian Tyrowicz Tadeusz Mencel (aut. dzieła rec.) s. 721-725
"Julian Maciej Goslar : zarys życia i materiały biograficzne", Marian Tyrowicz, Warszawa 1953 : [recenzja] Stefan Kieniewicz Marian Tyrowicz (aut. dzieła rec.) s. 862-866
List do redakcji w sprawie autentycznych i przerobionych wydań apokryfu ks. Piotra Ściegiennego Marian Tyrowicz s. 884-886