Znaleziono 4 artykuły

Leon Tyszkiewicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Nowelizacja przepisów o warunkowym zwolnieniu a przepis art. 2 § 1 k.k. Leon Tyszkiewicz s. 29-35
Problemy współdziałania przestępnego "de lege ferenda" Leon Tyszkiewicz s. 50-61
"Wybrane zagadnienia psychologii dla prawników", Marek Lubelski, Jan M. Stanik, Leon Tyszkiewicz, Warszawa 1986 : [recenzja] Julian Leszczyński Marek Lubelski (aut. dzieła rec.) Jan M. Stanik (aut. dzieła rec.) Leon Tyszkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 94-102
Ochrona życia ludzkiego w prawie karnym i naukach penalnych Leon Tyszkiewicz s. 240-245