Znaleziono 2 artykuły

Maria Tyszkowa

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Dzienniki" Wacława Borowego w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego (w 30-lecie śmierci uczonego) Maria Tyszkowa s. 29-35
Pamiętnik Kazimierza Wierzyńskiego w zbiorach rękopiśmiennych BUW Maria Tyszkowa s. 202-205