Znaleziono 19 artykułów

Aleksandra Ubertowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Estetyka "Verfall", pokusa przezroczystości : o pisarstwie Jeana Amery'ego Aleksandra Ubertowska s. 29-37
Natura u kresu (ekocyd) : podmiotowość po katastrofie Aleksandra Ubertowska s. 33-44
Przepisywanie zagłady : Shoah o późnych poematach Tadeusza Różewicza Aleksandra Ubertowska s. 57-70
Przygodność wiersza i istotność poezji : o motywach goetheańskich w twórczości Różewicza Aleksandra Ubertowska s. 65-74
Ciekawość : "Nieprawomyślny sobowtór" rozumu Aleksandra Ubertowska s. 74-81
Poetyka i polityka Aleksandra Ubertowska s. 76-82
  Zacytuj
 • Udostępnij
Ciało w obozie Aleksandra Ubertowska s. 93-97
Literatura niedoczytana Aleksandra Ubertowska s. 104-109
Między biblioteką a ikonosferą Aleksandra Ubertowska s. 118-122
Klemperer i "retoryki opresji" Aleksandra Ubertowska s. 124-129
Aporie, skandale, wyrwy w tekście : etyka opowieści o Zagładzie Aleksandra Ubertowska s. 125-139
Pochwała zapomnienia : od Platona do Bernharda Aleksandra Ubertowska s. 133-139
  Zacytuj
 • Udostępnij
Paradoksy Innego Aleksandra Ubertowska s. 137-146
  Zacytuj
 • Udostępnij
Różewicz transgresywny Aleksandra Ubertowska s. 151-160
  Zacytuj
 • Udostępnij
"Kręgi obcości", podwójne wyjście : projekt autobiograficzny Michała Głowińskiego Aleksandra Ubertowska s. 195-205
"Niewidzialne świadectwa" : perspektywa feministyczna w badaniach nad literaturą Holokaustu Aleksandra Ubertowska s. 214-226
"Komedia o Holokauście" : gatunek niemożliwy Luisa Banki Aleksandra Ubertowska (tłum.) s. 227-242
Praktykowanie "postpamięci" : Marianne Hirsch i fotograficzne widma z Czernowitz Aleksandra Ubertowska s. 269-286
Rachela Auerbach opłakuje ślady, resztki, widma, wyrwy z ziemi Aleksandra Ubertowska s. 273-292