Znaleziono 20 artykułów

Andrzej Uciecha

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Afrahat "O pokutujących" (Demonstratio septima. De paenitentibus. Patrologia Syriaca I,313-360) Andrzej Uciecha s. 5-17
Afrahat "List synodalny" (Demonstratio XIV. Exhortatoria. Patrologia Syriaca I,573-726) Andrzej Uciecha s. 18-51
Afrahat, mędrzec perski - stan badań Andrzej Uciecha s. 25-40
Afrahat O modlitwie (Demonstratio quarta. De oratione. Patrologia Syriaca I,137-182) Andrzej Uciecha s. 31-44
Afrahat O miłości : Demonstratio secunda. De caritate. Patrologia Syriaca I, 48-96 Andrzej Uciecha s. 53-67
Rodzina miejscem wychowania w traktacie pedagogicznym "O wychowaniu dzieci" św. Jana Chryzostoma Andrzej Uciecha s. 65-92
Afrahat "O poście" : Demonstratio tertia. De ieiunio. Patrologia Syriaca I, 97-136 Andrzej Uciecha s. 85-96
deał bezżeństwa "synów przymierza" w polemice z judaizmem w "Mowach" Afrahata Andrzej Uciecha s. 90-103
Afrahat O wierze (Demonstratio Prima. De fide. Patrologia syriaca I, 5-45) Andrzej Uciecha s. 158-170
Afrahat O synach przymierza (Demonstratio sexta. De monachis. Patrologia Syriaca I,240-312) Andrzej Uciecha s. 177-197
Idea przymierza (qyama) w Mowach Afrahata Andrzej Uciecha s. 227-243
"Krzyż w literaturze wczesnochrześcijańskiej. Antologia", wybór i oprac. Andrzej Uciecha, Katowice 2012 : [recenzja] Wincenty Myszor Andrzej Uciecha (aut. dzieła rec.) s. 231-232
Rola i znaczenie „córek Syjonu” w Kościele perskim w IV I V wieku Andrzej Uciecha s. 233-246
Afrahat "O wojnach : Demonstratio quinta. De bellis" : Patrologia Syriaca I,184-237 Andrzej Uciecha s. 248-262
Afrahat "O pokorze" (Demonstratio IX. De humilitate : Patrologia Syriaca I, 408-441) Andrzej Uciecha s. 256-266
Dziecko w rodzinie i społeczeństwie (Akademia Bydgoska, Pieczyska 24–26 VI 2002 r.) Andrzej Uciecha s. 302
Jeden chrzest na odpuszczenie grzechów (Sekcja Patrystyczna, Kielce 23–24 IX 2002 r.) Andrzej Uciecha s. 303-304
Afrahat, "O obrzezaniu" ("Demonstratio XI. De circumcisione". Patrologia Syriaca I, 467-504) Andrzej Uciecha s. 343-355
"Aphraate le sage persan", Marie-Joseph Pierre, Paris 1989 : [recenzja] Andrzej Uciecha Marie-Joseph Pierre (aut. dzieła rec.) s. 413-415
"«Misterium iniquitatis». Studium tajemnicy nieprawości w dziełach Jana Kasjana (360-435)", Józef Pochwat, Kraków 2012 : [recenzja] Andrzej Uciecha Józef Pochwat (aut. dzieła rec.) s. 494-498