Znaleziono 4 artykuły

Ζ. V. Udaltzoνa

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Polozheniye rabov v Vizantii VI v. - preimushchestvenno po dannym zakonodatelstva Iustiniana = The Situation of the Slaves in Byzantium in the 6th Century - Chiefly on the Data of the Legislation of Justinian", Ζ. V. Udaltsονa, "Vizantiiskii Vremennik", XXIV, 1964 : [recenzja] Itskhok Fiselevitch Fikhman Ζ. V. Udaltzoνa (aut. dzieła rec.) s. 206
"Italia i Vizantia v VI veke = Italy and the Byzantine Empire in the VI century", Ζ. V. Udaltzoνa, Moscow 1959 : [recenzja] Itskhok Fiselevitch Fikhman Ζ. V. Udaltzoνa (aut. dzieła rec.) s. 425
"Rabstvo i kolonat v vizantiyskoy Italii vo vtoroy polovine VI-VII v. (Preimushchestvenno po dannym Ravenskikh papirusow). Sbornik 'Vizantiyskie ocherki' = The slavery and colonate in the Byzantine Italy in the second half of the VI-VII centuries (chiefly after the data of the papyri from Ravenna). The collection 'The Byzantine Essays'", Ζ. V. Udaltzονa, Moscow 1961 : [recenzja] Itskhok Fiselevitch Fikhman Ζ. V. Udaltzoνa (aut. dzieła rec.) s. 426
"Nekotorye dannye vizantiyskikh papirusov VI-VII vekov o formakh zemlevladeniya i polojenii rabov i kolonov = Some data of the Byzantine papyri of the VI-VII centuries concerning the forms of landed property and the situation of slaves and coloni", Z. V. Udаltzоva, Moscow 1960 : [recenzja] Itskhok Fiselevitch Fikhman Ζ. V. Udaltzoνa (aut. dzieła rec.) s. 426