Znaleziono 21 artykułów

Józef Ujejski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Lata uniwersyteckie Mickiewicza", Józef Kallenbach, "Biblioteka warszawska", 1910, z. II-III ; "Mickiewicz w Kownie", Józef Kallenbach, "Biblioteka warszawska", 1911, z. I ; "Mickiewicz w świetle nieznanych pism", Maryan Szyjkowski, "Biblioteka warszawska", 1910, z. IV-VI ; "Mickiewicz w świetle nieznanych pism", Manfred Kridl, "Sprawozdania z posiedzeń Towarzystwa naukowego warszawskiego", R. III, 1910, z. 6 : [recenzja] Józef Ujejski Józef Kallenbach (aut. dzieła rec.) Manfred Kridl (aut. dzieła rec.) Marian Szyjkowski (aut. dzieła rec.) s. 138-158
Norwidiana 1925-1929 Wacław Borowy Władysław Dobrowolski (aut. dzieła rec.) Zygmunt Falkowski (aut. dzieła rec.) Wilam Horzyca (aut. dzieła rec.) Cezary Jellenta (aut. dzieła rec.) Tadeusz Makowiecki (aut. dzieła rec.) Jan Piechocki (aut. dzieła rec.) Zofia Szmydtowa (aut. dzieła rec.) Józef Ujejski (aut. dzieła rec.) s. 170-185
Raporty szpiegów o szesnastoletnim Zygmuncie Krasińskim Józef Ujejski s. 229-231
"Giaur" w przekładzie Mickiewicza Józef Ujejski s. 229-239
"Antoni Malczewski. Poeta i poemat", Józef Ujejski, Warszawa 1921 ; "Marja", Antoni Malczewski, oprac. Józef Ujejski, Kraków : [recenzja] Eugeniusz Kucharski Antoni Malczewski (aut. dzieła rec.) Józef Ujejski (aut. dzieła rec.) s. 289-306
"Listy", Eliza Orzeszkowa, T. I-II, pod kierunkiem prof. Józefa Ujejskiego oprac. Ludwik Brunon Świderski, Warszawa 1937-1938 : [recenzja] Bronisław Nadolski Eliza Orzeszkowa (aut. dzieła rec.) Józef Ujejski (aut. dzieła rec.) Ludwik Brunon Świderski (aut. dzieła rec.) s. 327-330
"Marja Stuart", J. Słowacki, oprac. Józef Ujejski, Kraków 1928 : [recenzja] Henryk Życzyński Juliusz Słowacki (aut. dzieła rec.) Józef Ujejski (aut. dzieła rec.) s. 336-338
"Studyów na Królem Duchem część pierwsza : Mistyka Słowackiego", Jan Gwalbert Pawlikowski, Warszawa 1909 : [recenzja] Józef Ujejski Jan Gwalbert Pawlikowski (aut. dzieła rec.) s. 367-389
Naundorf, Vintras i towiańszczyzna Józef Ujejski s. 406-438
Pojęcia Reja dotyczące Polaka i Polski Józef Ujejski s. 425-488
"Dzieje polskiego mesjanizmu, do powstania listopadowego włącznie", Józef Ujejski, Lwów 1931 : [recenzja] Stanisław Pigoń Józef Ujejski (aut. dzieła rec.) s. 482-491
"Maurycy Mochnacki jako teoretyk i krytyk romantyzmu polskiego", Piotr Bańkowski, Kraków [1913] : [recenzja] Józef Ujejski Piotr Bańkowski (aut. dzieła rec.) s. 497-501
"Księgi narodu polskiego i pielgrzymstwa polskiego", Adam Mickiewicz, wyd., wstępem i objaśnieniami zaopatrzył Stanisław Pigoń, Kraków 1911 : [recenzja] Józef Ujejski Adam Mickiewicz (aut. dzieła rec.) Stanisław Pigoń (aut. dzieła rec.) s. 556-557
"O księgach narodu i pielgrzymstwa polskiego A. Mickiewicza", Stanisław Pigoń, Kraków 1911 : [recenzja] Józef Ujejski Stanisław Pigoń (aut. dzieła rec.) s. 557-563
Listy Norwida do Augusta Cieszkowskiego i Zygmunta Krasińskiego Józef Ujejski s. 585-625
"Eleusis", T. V : "Rozprawy i wyznania Elsów o Juliuszu Slowackim", Kraków 1909 : [recenzja] Józef Ujejski s. 593-600
"Juljusz Słowacki. Dzieje twórczości", Juljusz Kleiner, T. IV : "Poeta mistyk", cz. I-II, [Warszawa] 1927 : [recenzja] Józef Ujejski Juliusz Kleiner (aut. dzieła rec.) s. 655-665
"Społeczno-polityczne ideje Słowackiego w dobie mistycyzmu", Jan Gwalbert Pawlikowski, Warszawa 1930 : [recenzja] Józef Ujejski Jan Gwalbert Pawlikowski (aut. dzieła rec.) s. 666-673
"O cenę absolutu - rzecz o Hoene Wrońskim", Józef Ujejski, b. m. 1925 : [recenzja] Stanisław Turowski Józef Ujejski (aut. dzieła rec.) s. 760-766
Ś. p. Władysław Mickiewicz Józef Ujejski s. 771-774
Ś. p. Stanisław Turowski Józef Ujejski s. 1059-1062