Znaleziono 9 artykułów

Dorota Urbańska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Funkcje metatekstu w wierszu współczesnym Dorota Urbańska s. 150-157
"Wiersz wolny : próba charakterystyki systemowej", Dorota Urbańska, Warszawa 1995 : [recenzja] Artur Grabowski Dorota Urbańska (aut. dzieła rec.) s. 151-155
13-zgłoskowiec polski jako odpowiednik aleksandrynu w XIX-wiecznych przekładach utworów Victora Hugo Dorota Urbańska s. 153-164
"Wiersz wolny : próba charakterystyki systemowej", Dorota Urbańska, Warszawa 1995 : [recenzja] Mariusz Zawodniak Dorota Urbańska (aut. dzieła rec.) s. 155-160
Budowa rytmiczna "Hymnów" Jana Kasprowicza Dorota Urbańska s. 189-207
Wiersz nieregularny w twórczości Marii Konopnickiej Dorota Urbańska s. 195-203
Zróżnicowanie rytmiczne wypowiedzi postaci w dramatach Szekspira Marina Tarlinska Dorota Urbańska (tłum.) s. 196-209
"Budowa rytmiczna >>Hymnów<< Jana Kasprowicza", Dorota Urbańska, "Pamiętnik Literacki" z.3 (1983) : [recenzja] Dorota Buchwald Dorota Urbańska (aut. dzieła rec.) s. 296
"13-zgłoskowiec polski jako odpowiednik aleksandrynu w XIX-wiecznych przekładach utworów Victora Hugo", Dorota Urbańska, "Pamiętnik Literacki" z.4 (1985) : [recenzja] Mirosław Lalak Dorota Urbańska (aut. dzieła rec.) s. 354