Znaleziono 5 artykułów

Dorota Utracka

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Chronotopia uznakowiona a metafizyka rzeczy : wokół prozy Olgi Tokarczuk Dorota Utracka s. 103-114
"Homo in rebus" : dom rzeczy jako reistyczna figura nostalgii w prozie Zygmunta Haupta Dorota Utracka s. 149-170
"Pamięć rzeczy" : mityzacja i demityzacja świata rzeczy w poezji Zbigniewa Herberta Dorota Utracka s. 227-240
"Serca rzeczy" : Zbigniew Herbert - studia przedmiotów Dorota Utracka s. 241-255
W stronę komparystyki kulturowej. O granicach i tożsamości pojęć we współczesnym dyskursie literaturoznawczym Dorota Utracka s. 245-267