Znaleziono 4 artykuły

Štefan Vašek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Innowacyjne trendy w koncypowaniu aparatu pojęciowego i kategorialnego słowackiej pedagogiki specjalnej Štefan Vašek s. 44-53
Osobitosti komunikácie u postihnutých Štefan Vašek s. 143-153
"Základy špeciálnej pedagogiki", Stefan Vaśek, Bratislava, 2003 : [recenzja] Adam Stankowski Štefan Vašek (aut. dzieła rec.) s. 193-194
Porównanie systemów kształcenia pedagogów specjalnych w polskich i słowackich szkołach wyższych Alexandra Kastelová Štefan Vašek s. 221-238