Znaleziono 2 artykuły

Graciela Valentin

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Czy istnieje sezonowy rytm rozwoju w warunkach tropikalnych? : (raport 1 z dwuletnich comiesięcznych badań na Jukatanie w Meksyku) Federico Dickinson Armando Rojas Anna Siniarska Graciela Valentin Napoleon Wolański s. 9-46
Każde dziecko i każda jego cecha ma swoiste tempo rozwoju, modyfikowane przez warunki życia w danym okresie : (raport 2 z dwuletnich comiesięcznych badań na Jukatanie w Meksyku) Armando Rojas Anna Siniarska Graciela Valentin Napoleon Wolański s. 47-74