Znaleziono 8 artykułów

Michal Vit

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kinematic Characterization of the Capoeira Bencao Kick Miriam Kalichová Willy Pieter Zdenko Reguli Michal Vít s. 7-11
Kinematic Analysis in Combative Sports Katerina Kolarova Zdenko Reguli Michal Vít Vit Zahradnicek Martin Zvonar s. 12-19
Social Determinants of Attitudes towards Health in Martial Arts : comparison between combat sports and combat systems and martial arts practitioners Grzegorz Bielec Wojciech Błażejewski Wojciech J. Cynarski Krzysztof Kubala Przemysław Pawelec Jan Słopecki Michal Vit Jong-Hoon Yu Howard Z. Zeng s. 23-29
Frequency of combative activities in the 1st league men's football match František Havlík Zdenko Reguli Michal Vít s. 31-36
Evaluation of self-defence training in the Czech Emergency Medical Service Martin Bugala Jitka Cihounkova Zdenko Reguli Michal Vit s. 49-54
Motivation and value orientation of combative system trainers Zdenko Reguli Michal Vít s. 52-59
Multimedia educational support for combatives with the focus on compensatory effects Lenka Beránková Jitka Kopřivová Michal Vít Jitka Čihounková s. 60-64
Typical manners and psychological reactions of university students in model self-defence situation = Typowe zachowania i reakcje psychologiczne studentów uniwersyteckich w modelowej sytuacji samoobrony Marie Blahutková Zdenko Reguli Michal Vít s. 119-122