Znaleziono 1 artykuł

Aleš Vošahlik

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Podstawowe tendencje rewaloryzacji miast-rezerwatów w Czeskiej Republice Socjalistycznej Aleš Vošahlik s. 157-164