Znaleziono 18 artykułów

Tomasz Wójcik

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Czysta myśl, nieczyste słowo (Jarosław Iwaszkiewicz — Paul Valéry) Tomasz Wójcik s. 23-31
Nic Juliana Tuwima (dwie wykładnie) Tomasz Wójcik s. 35-45
"Literatura Polski Ludowej 1945-1985" Tomasz Wójcik s. 71-81
Płaszczyzny funkcjonowania akcentu w języku rosyjskim epoki radzieckiej Tomasz Wójcik s. 91-96
Figury zaprzeczonej przestrzeni (Różewicz, Celan, Staff) Tomasz Wójcik s. 97-105
Miejsce gramatyki kontrastywnej w procesie nauczania języka obcego Tomasz Wójcik s. 159-169
Przyimek jako uzupełniający środek nominacji językowej Tomasz Wójcik s. 161-167
O językoznawcze podstawy nauczania języka rosyjskiego Tomasz Wójcik s. 163-192
Polonizmy syntaktyczne Tomasz Wójcik s. 165-180
Rola i zakres gramatyki w nauczaniu języka rosyjskiego Tomasz Wójcik s. 183-203
Metodyczna koncepcja języka Tomasz Wójcik s. 183-190
Metodyka - nauka interdyscyplinarna Tomasz Wójcik s. 191-210
"Polska literatura nowoczesna : Leśmian, Schulz, Witkacy", Michał Paweł Markowski, Kraków 2007 : [recenzja] Tomasz Wójcik Michał Paweł Markowski (aut. dzieła rec.) s. 203-209
[Wielce Szanowna Redakcjo... : list do redakcji] Tomasz Wójcik s. 241
O błędach językowych Tomasz Wójcik s. 259-268
Literatura wobec doświadczenia nowoczesności Tomasz Wójcik Maria Delaperrière (aut. dzieła rec.) s. 262-265
"Regionalizacja i metaforyzacja pejzażu w poezji po roku 1945", Tomasz Wójcik, "Przegląd Humanistyczny" nr 5 (1987) : [recenzja] Ewa Głębicka Tomasz Wójcik (aut. dzieła rec.) s. 295
"Kategorie przestrzeni w >>Brzezinie<< Jarosława Iwaszkiewicza", Tomasz Wójcik, "Przegląd Humanistyczny" nr 7 Janina Kancewicz-Hoffmanowa Tomasz Wójcik (aut. dzieła rec.) s. 319