Znaleziono 87 artykułów

Walenty Wójcik

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Rozwój powojennych konkordatów Walenty Wójcik s. 21-31
Projekt rozszerzenia kolegium wyborców Papieża Walenty Wójcik s. 25-67
Zagadnienia prawno-kanoniczne w tekstach I Synodu Diecezji Katowickiej Walenty Wójcik s. 27-42
Pomoc świecka dla sądownictwa kościelnego w Polsce średniowiecznej Walenty Wójcik s. 33-61
Problem pomocy świeckiej dla Kościoła polskiego w średniowieczu na tle sytuacji zewnętrznej Walenty Wójcik s. 35-70
Powstanie i wygaśnięcie kapituły w Klimontowie Walenty Wójcik s. 35-77
Donioślejsze inicjatywy prawodawcze w uchwałach wspólnego Synodu biskupstw w RFN Walenty Wójcik s. 45-69
Zagadnienia organizacyjne i proceduralne podczas I sesji soboru watykańskiego II Walenty Wójcik s. 47-81
Pojęcie parafii w nowym Kodeksie Prawa Kanonicznego Walenty Wójcik s. 49-74
Instytucja witrykusów w świetle śląskich protokółów wizytacyjnych z XVII w. Walenty Wójcik s. 49-74
Pomoc świecka dla kościoła Polskiego w sprawch szerzenia i ochrony wiary do 1565 r. Walenty Wójcik s. 51-111
Wpływ sytuacji wewnętrznej państwa na wspomaganie Koscioła polskiego w średniowieczu Walenty Wójcik s. 67-124
Udzielanie pomocy monarszej Kościołowi w polsce średniowiecznej Walenty Wójcik s. 71-86
Interpretacja ustaw według nowego Kodeksu Prawa Kanonicznego Walenty Wójcik s. 75-116
Nowe prawo o wyborze papieża Walenty Wójcik s. 89-107
Korektury rzymskie w statutach synodu diecezji wrocławskiej z 1592 roku Walenty Wójcik s. 91-100
Synod diecezjalny w nowym Kodeksie Prawa Kanonicznego Walenty Wójcik s. 93-131
Nauczanie prawa kanonicznego w seminarium duchownym w Sandomierzu (1820-1970) Walenty Wójcik s. 99-124
Doktryny średniowieczne o stosunku dwu władz i udzielaniu pomocy świeckiej Walenty Wójcik s. 105-142
Organizacja i działalność Oficjalatu Okręgowego w Kielcach w latach 1635-1681 Walenty Wójcik s. 121-141
Synody polskie w latach 1918-1968 na tle rozwoju ustawodawstwa synodalnego w Polsce Walenty Wójcik s. 127-165
Problemy organizacji i procedury podczas III sesji soboru watykańskiego II Walenty Wójcik s. 129-150
Wizytacje biskupów polskich "ad limina" do roku 1911 Walenty Wójcik s. 131-179
"Im Dienste des Rechtes in Kirche und Staat", Franz Arnold, Willibald M. Plöchl, Inge Gampl, Wien 1963 : [recenzja] Walenty Wójcik Arnold Franz (aut. dzieła rec.) Inge Gampl (aut. dzieła rec.) Willibald M. Plöchl (aut. dzieła rec.) s. 133-140
Rozwój seminariów trydenckich w Polsce w świetle sprawozdań biskupich "ad limina" do XX wieku Walenty Wójcik s. 137-155
Zwoływanie synodów w świetle relacji biskupów polskich "ad limina" do XX wieku Walenty Wójcik s. 149-184
Początki instytucji prawa kanonicznego na Zachodzie w uchwałach synodów Państwa Merowingów Walenty Wójcik s. 157-171
Rozwój seminariów trydenckich w Polsce w świetle sprawozdań biskupich "ad limina" do XX wieku : (ciąg dalszy) Walenty Wójcik s. 157-201
Bp Antoni Sotkiewicz (1826-1901) Walenty Wójcik s. 169-194
"Rocznik Teologiczny Śląska Opolskiego", t. 1, Opole 1968 : [recenzja] Walenty Wójcik s. 181-184
Formy zespołowego apostolstwa świeckich w świetle dekretu "Apostolicam actuositatem" Walenty Wójcik s. 181-202
Ks. Stanisław Celestyn Puławski (1866-1937) Walenty Wójcik s. 185-209
Prace nad prawem patrymonialnym Kościoła Walenty Wójcik s. 213-229
"Kirche und Kirchenrecht - Gesammelte Aufsätze", Hans Barion, hrsg. von Werner Böckenförde, Paderborn [etc.] 1984 : [recenzja] Walenty Wójcik Hans Barion (aut. dzieła rec.) Werner Böckenförde (aut. dzieła rec.) s. 221-234
Domy demerytów w Królestwie Polskim (1836-1885) Walenty Wójcik s. 225-255
"Chiesa società civile al Concilio Vaticano I", Paolo Petruzzi, Roma 1984 : [recenzja] Walenty Wójcik Paolo Petruzzi (aut. dzieła rec.) s. 234-242
"Intelletto e volontà nel consenso matrimoniale in diritto canonico", Ombretta Fumagalli Carulli, Milano 1974 : [recenzja] Walenty Wójcik Ombretta Fumagalli Carulli (aut. dzieła rec.) s. 245-254
Rola polityczna Kościoła Walenty Wójcik s. 249-265
"Evoluzione storico-giuridica dell'istituto della sepoltura ecclesiastica", Elsa Marantonio Sguerzo, Milano 1976 : [recenzja] Walenty Wójcik Elsa Marantonio Sguerzo (aut. dzieła rec.) s. 249-252
"Geschichte des frühchristlichen Kirchenrechts bis zum Konzil von Nizäa 325", Othmar Heggelbacher, Freiburg 1974 : [recenzja] Walenty Wójcik Othmar Heggelbacher (aut. dzieła rec.) s. 249-262
Bp Paweł Kubicki (1871-1944) Walenty Wójcik s. 253-286
Dziesięć tomów "Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte - Kanonistische Abteilung LVII-LXVI (1971-1980) Walenty Wójcik s. 253-284
"Prospettive canonistiche nella chiesa di oggi", Lorenzo Spinelli, Modena 1973 : [recenzja] Walenty Wójcik Lorenzo Spinelli (aut. dzieła rec.) s. 257-265
"Kollegium und kolegialer Akt im kanonischen Recht", Winfried Aymans, München 1969 : [recenzja] Walenty Wójcik Winfried Aymans (aut. dzieła rec.) s. 260-262
"Das Hochstift Meissen, Aufsätze zur sächsischen Kirchengeschichte", hrsg. von Franz Lau, Berlin 1973 : [recenzja] Walenty Wójcik Franz Lau (aut. dzieła rec.) s. 271-280
Dwadzieścia pięć zeszytów "Communicationes" Papieskiej Komisji do Rewizji Kodeksu Prawa Kanonicznego Walenty Wójcik s. 276-280
Postęp prac nad rewizją Kodeksu Prawa Kanonicznego Walenty Wójcik s. 277-296
"Urchristliche und frühkatholische Ämter", Joachim Rohde, Berlin 1976 : [recenzja] Walenty Wójcik Joachim Rohde (aut. dzieła rec.) s. 277-283
Schemat nowego Kodeksu Prawa Kanonicznego Walenty Wójcik s. 279-281
"Les designations épiscopales dans le droit contemporain", Jean-Louis Harouel, Paris 1977 : [recenzja] Walenty Wójcik Jean-Louis Harouel (aut. dzieła rec.) s. 283-287
"Mount Athos - the garden of the Panaghia", Emmanuel Amand de Mendieta, tł. Michael R. Bruce, Berlin-Amsterdam 1972 : [recenzja] Walenty Wójcik Michael R. Bruce (aut. dzieła rec.) Emmanuel Amand de Mendieta (aut. dzieła rec.) s. 289-297
"Sozialreligiöse Strömungen im späten Mittelalter", Martin Erbstösser, Berlin 1970 : [recenzja] Walenty Wójcik Martin Erbstösser (aut. dzieła rec.) s. 289-293
"Der Richter und das unsittliche Gesetz", Hans-Urlich Evers, Berlin 1956 : [recenzja] Walenty Wójcik Hans-Urlich Evers (aut. dzieła rec.) s. 291-297
"Revolution und Ideologie - der Hussitismus", Robert Kalivoda, Köln-Wien 1976 : [recenzja] Walenty Wójcik Robert Kalivoda (aut. dzieła rec.) s. 292-303
"La qualificazione giuridica delle deliberazioni conciliari nelle fonti del diritto canonico", Gaetano Lo Castro, Milano 1970 : [recenzja] Walenty Wójcik Gaetano Lo Castro (aut. dzieła rec.) s. 293-299
"Prawo karne - Komentarz do Piątej Księgi Kodeksu Prawa Kanonicznego", tom II - Kara, część I - Przepisy ogólne, ks. Marian Mychra, Warszawa 1960 : [recenzja] Walenty Wójcik Marian Mychra (aut. dzieła rec.) s. 295-302
"La séparation des Eglises et de l'Etat - l'oeuvre de Louis Méjan", L. V. Méjan, Paris 1959 Walenty Wójcik Lucie Violette Méjan (aut. dzieła rec.) s. 297-305
"Epikie - verantwortlicher Umgang mit Normen. Eine historisch-systematische Untersuchung zu Aristoteles, Thomas von Aquin und Franz Suarez", Günter Virt, Mainz 1983 : [recenzja] Walenty Wójcik Günter Virt (aut. dzieła rec.) s. 304-320
"Kirche und Staat auf Distanz - historische und aktuelle Perspektiven", hrsg. Georg Denzler, München 1977 : [recenzja] Walenty Wójcik Georg Denzler (aut. dzieła rec.) s. 304-316
"Preussische Kirchenpolitik in der Bismarckära - Die Diskussion in Staat und Evangelischer Kirche um eine Neuordnung der kirchlichen Verhältnisse Preussens zwischen 1866 und 1872", Gerhard Besier, Berlin-New York 1980 : [recenzja] Walenty Wójcik Gerhard Besier (aut. dzieła rec.) s. 307-317
Rozwój organizacji i procedurypodczas IV sesji Soboru Watykańskiego II Walenty Wójcik s. 309-337
"Iuramentum und frühe Friedensbewegung (10.-12. Jh.), Theodor Körner, Berlin 1977 : [recenzja] Walenty Wójcik Theodor Körner (aut. dzieła rec.) s. 310-313
"Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne", t. 1, Katowice 1968 Walenty Wójcik s. 311-315
"I Fratres Unitores nella Chiesa Armena (1330-1360)", Gregorio Petrowicz, Roma 1969 : [recenzja] Walenty Wójcik Gregorio Petrowicz (aut. dzieła rec.) s. 331-333
Instygator w oficjalacie okręgowym w Sandomierzu Walenty Wójcik s. 331-383
"Miscellanea in honorem Dini Staffa et Periclis Felici S.R.E Cardinalium", "Apollinaris" I: 40, 1967, nr 1-4 ; II: 41, 1968, nr 1-4 : [recenzja] Walenty Wójcik s. 334-341
"Pastori et Magistro", Lublin 1966 : [recenzja] Walenty Wójcik s. 334-337
"Concilium - Revue international de Théologie 2", 1966 : [recenzja] Walenty Wójcik s. 337-342
"Die Kirchenorganisation in den Bistümern Meissen, Merseburg und Naumburg um 1500", Karlheinz Blaschke, Walther Haupt, Heinz Wiessner, Weimar 1969 : [recenzja] Walenty Wójcik Karlheinz Blaschke (aut. dzieła rec.) Walther Haupt (aut. dzieła rec.) Heinz Wiessner (aut. dzieła rec.) s. 341-345
"La justice seigneuriale de l'Abbé de Saint Amand", Henri Platelle, Louvain 1965 : [recenzja] Henri Platelle Walenty Wójcik s. 342-346
"Der gute Glaube in Codex Iuris Canonici", Mattaus Kaiser, München 1965 : [recenzja] Mattaus Kaiser Walenty Wójcik s. 346-350
"Das funktionsverhaltnis Zwischen kirchlicher Strafgewalt und Offentlichkeit", Richard A. Strigl, München 1965 : [recenzja] Walenty Wójcik s. 350-355
Ulepszenia organizacji i procedury podczas II sesji Soboru Watykańskiego II Walenty Wójcik s. 355-372
"Kirche und Staat. Festschrift für Bischof D. Hermann Kunst D.D. im 60. Geburtstag am 21 Januar 1967", hrsg. von Kurt Aland und Wilhelm Schneemelcher, Berlin 1967 : [recenzja] Walenty Wójcik Kurt Aland (aut. dzieła rec.) Wilhelm Schneemelcher (aut. dzieła rec.) s. 357-366
"Rechtliche Beziehungen von Staat und Kirche in Ungarn vor 1944", Andor Csizmadia, Budapest 1971 : [recenzja] Walenty Wójcik Andor Csizmadia (aut. dzieła rec.) s. 357-362
Dziesięć roczników Walenty Wójcik Williabald M. Pl(ó)chl (aut. dzieła rec.) s. 365-381
"The Armenian law in the Polish Kingdom (1356-1519) a juridical and history study", Marian Oleś, Roma 1966 : [recenzja] Walenty Wójcik Marian Oleś (aut. dzieła rec.) s. 366-370
"Begriff und Erscheinungsformen der Simonic bei Gratian und den Dekretisten", Joseph Weitzel, München 1967 : [recenzja] Walenty Wójcik Joseph Weitzel (aut. dzieła rec.) s. 373-377
"Studien zur historich-politischen Gedankenwelt BRUNS VON QUERFURT", Reinhard Wenskus, Münster-Köln 1956 : [recenzja] Walenty Wójcik Reinhard Wenskus (aut. dzieła rec.) s. 379-386
"Vatican Diplomacy", Robert A. Graham, New Jersey 1959 : [recenzja] Walenty Wójcik Robert A. Graham (aut. dzieła rec.) s. 382-387
Oficjalat okręgowy w Tarnowie w latach 1535-1575 Walenty Wójcik s. 385-390
"Furcht ind Zwang im kanonischen Eheprozess unter besonderer Berücksichtigung der Ehesimulation", Norbert Ruf, Wien 1963 : [recenzja] Walenty Wójcik Norbert Ruf (aut. dzieła rec.) s. 395-400
"Ze studiów nad synodami polskimi", Walenty Wójcik, Lublin 1982 : [recenzja] Rafał Karpiński Walenty Wójcik (aut. dzieła rec.) s. 399
"L'Abbaye Saint-Martin de Tournai de 1290 à 1350", Albert D'Haenens, Louvain 1961 : [recenzja] Walenty Wójcik Albert D'Haenes (aut. dzieła rec.) s. 591-593
"Il reato determinato da movente religioso", Michele Claudio Del Re, Milanio 1961 : [recenzja] Walenty Wójcik Michele Claudio Del Re (aut. dzieła rec.) s. 594-598
"Staatsverfassung und Kirchenordnung", Rudolf Smend, Konrad Hesse, Siegfried Reicke, Urlich Scheuner, Tübingen 1962 : [recenzja] Walenty Wójcik Konrad Hesse (aut. dzieła rec.) Siegfried Reicke (aut. dzieła rec.) Urlich Scheuner (aut. dzieła rec.) Rudolf Smend (aut. dzieła rec.) s. 598-603
"Katholische und protenstantiche Rechtsbergründung heute", Alfred Reber, Franfurkt am Main 1962 : [recenzja] Walenty Wójcik Alfred Reber (aut. dzieła rec.) s. 603-608