Znaleziono 12 artykułów

Wiesław Wójcik

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wprowadzenie Wiesław Wójcik s. 5-10
Fenomen polskiej szkoły matematycznej a emigracja matematyków polskich w okresie II wojny światowej Wiesław Wójcik s. 11-52
Zastosowanie metody dowodów i kontrprzykładów w analizach z zakresu historii filozofii i matematyki Wiesław Wójcik s. 21-40
Filozofia matematyki na przełomie XIX i XX wieku Wiesław Wójcik s. 49-74
Bernarda Riemanna projekt nowej filozofii Wiesław Wójcik s. 51-74
Dwie drogi krytyki neopozytywizmu Wiesław Wójcik s. 60-75
Kartezjański model naukowości a nowe idee w matematyce XIX wieku Wiesław Wójcik s. 71-96
Rola i miejsce dowodu na istnienie Boga w kartezjańskim projekcie nauk Wiesław Wójcik s. 185-203
Koncepcja dowodu a struktura rozwoju nauki Wiesław Wójcik s. 194-202
Broniąc historii nauki: w poszukiwaniu historycznie realistycznej koncepcji "zasady granicznej" : uwagi na marginesie referatu Wiesława Wójcika pt. Nowe prądy w matematyce XIX wieku Michał Kokowski Wiesław Wójcik (aut. dzieła rec.) s. 225-244
Na marginesie książki: "Scietifics methods. Conceptual and historical problems", Peter Achistein, Laura J. Snyder, Florida 1994 Wiesław Wójcik Peter Achistein (aut. dzieła rec.) Laura J. Snyder (aut. dzieła rec.) s. 245-260
"Game Theory in Jurisprudence", Wojciech Załuski, Kraków 2013 : [recenzja] Wiesław Wójcik Wojciech Załuski s. 249-251