Znaleziono 7 artykułów

Ryszard Wójtowicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Konserwacja "Panoramy Racławickiej" i jej problemy Ryszard Wójtowicz s. 43-54
Strajk rzepiński w świetle materiałów przechowywanych w archiwum Oddziału Terenowego Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa w Gorzowie Wlkp. - przyczynek do dziejów państwowych gospodarstw rolnych w okresie transformacji ustrojowej Ryszard Wójtowicz s. 93-104
Informatyzacja akt osobowych byłych pracowników państwowych gospodarstw rolnych w archiwum zakładowym Oddziału Terenowego Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa w Gorzowie Wlkp. Ryszard Wójtowicz s. 191-194
Program konserwatorski "Panoramy Racławickiej" i proponowane do jego realizacji materiały Ryszard Wójtowicz s. 256-266
Konserwacja, restauracja i rekonstrukcja panoramy Árpáda Fesztyego "Wejście Węgrów" Ryszard Wójtowicz s. 266-280
Wzmocnienie wytrzymałości mechanicznej płótna "Panoramy Racławickiej" - dublaż Ryszard Wójtowicz s. 269-276
III Krajowe Sympozjum Archiwalne Ryszard Wójtowicz s. 381