Znaleziono 5 artykułów

Adam Wąs

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Da'wa - dynamika procesów islamizacyjnych we współczesnej Europie : wybrane zagadnienia Adam Wąs s. 23-37
Bóg (Allah) w głównych nurtach teologii muzułmańskiej : próba odpowiedzi na pytanie: Ten sam Bóg? Adam Wąs s. 36-57
Biuletyn misjologiczno-religioznawczy Tomasz Dudek Stanisław Grodź Adam Wąs s. 163-193
Sprawozdanie z Konferencji: Journées d’Arras – „Obraz Innego” (Oslo, 14 - 18 czerwca 2011) Stanisław Grodź Adam Wąs s. 261-267
Rola małych gospodarstw rolniczych w procesie przemian strukturalnych polskiego rolnictwa Adam Wąs s. 364-382