Znaleziono 2 artykuły

Małgorzata Wąsek-Wiaderek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Dostęp do akt sprawy oskarżonego tymczasowo aresztowanego i jego obrońcy w postępowaniu przygotowawczym - standard europejski a prawo polskie Małgorzata Wąsek-Wiaderek s. 55-71
Glosa do uchwały składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z 18 października 2001 r. Małgorzata Wąsek-Wiaderek s. 205-215