Znaleziono 11 artykułów

Andrzej Wąsek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Harmonizacja prawa karnego w Europie z polskiej perspektywy : część 1 Stanisław Waltoś Andrzej Wąsek s. 9-19
Harmonizacja prawa karnego w Europie z polskiej perspektywy : część 2 Stanisław Waltoś Andrzej Wąsek s. 12-23
Czyn ciągły a przestępstwo ciągłe Andrzej Wąsek s. 49-57
W odpowiedzi A. Kaftalowi Andrzej Wąsek s. 53-59
Problematyka kontratypów przy przestępstwach nieumyślnych Andrzej Wąsek s. 61-71
"Die Strafbarheit des Verteidigers. Eine systematische Darstellung der Beistandspflicht und ihre Grenzen", W. Beulke, Heidelberg 1989 : [recenzja] Andrzej Wąsek W. Beulke (aut. dzieła rec.) s. 77-80
"Précis de pénologie et de droit des sanctions pénales. La mesure de la peine", Georges Kellens, Liège 1991 : [recenzja] Andrzej Wąsek Georges Kellens (aut. dzieła rec.) s. 134-137
"Strafverteidigung - wozu?", Mark Pieth, Basel-Frankfurt am Main, 1986 : [recenzja] Andrzej Wąsek Mark Pieth (aut. dzieła rec.) s. 140-145
"Das Corpus Juris als Grundlage cines Europäischen Strafrechts", red. Barbara Huber, Freiburg im Breisgau 2002 : [recenzja] Andrzej Wąsek Barbara Huber (aut. dzieła rec.) s. 157-161
Polsko-Skandynawski Instytut Badawczy Marek Hetmański Andrzej Wąsek s. 159-162
"Das Beweisrecht der Strafprozeßordnung - Nomos Verlagsgesellschaft", Gerald Grünwald, Baden-Baden 1993 : [recenzja] Ireneusz Nowikowski Andrzej Wąsek Gerald Grünwald (aut. dzieła rec.) s. 187-193