Znaleziono 2 artykuły

Wiktor Wąsik

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Arystoteles w Polsce Wiktor Wąsik s. 275-317
Studia nad Sebastianem Petrycym z Pilzna : (autoreferat z odczytu wygłoszonego w dniu 8 marca 1957 r. na posiedzeniu naukowym Rady Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej ATK) Wiktor Wąsik s. 467-486