Znaleziono 11 artykułów

Wojciech Wąsik

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Związki go ze sztuką wojenną i dalekowschodnimi sztukami walki Wojciech J. Cynarski Wojciech Wasik s. 118-126
Podmioty, na których ciąży obowiązek przepowiadania słowa Bożego według KPK z 1983 r. Wojciech Wąsik s. 145-162
Ewolucja pojęcia kapłaństwa misterialnego w prawie kanonicznym Kościoła łacińskiego Wojciech Wąsik s. 163-196
Obowiązki rodziców związane z udzieleniem chrztu dzieciom Wojciech Wąsik s. 172-184
Nauka o Eucharystii według kan. 897 Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku Wojciech Wąsik s. 181-204
Urząd i zadania wikariusza sądowego Wojciech Wąsik s. 191-214
Symulacja zgody małżeńskiej jako przyczyna nieważności małżeństwa w prawie Kościoła łacińskiego Wojciech Wąsik s. 215-253
Obowiązek wychowania dzieci do życia w wierze przez ich rodziców według KPK z 1983 r. Wojciech Wąsik s. 221-240
Zgoda małżeńska wyrażona pod warunkiem, jako przyczyna nieważności małżeństwa w prawie Kościoła łacińskiego Wojciech Wąsik s. 225-254
Podstępne wprowadzenie w błąd jako przyczyna nieważności małżeństwa Wojciech Wąsik s. 303-316
Przestępstwa i kary za przestępstwa przeciw obowiązkowi katolickiego wychowania potomstwa w Kodeksach Prawa Kanonicznego Wojciech Wąsik s. 463-485