Znaleziono 43 artykuły

Jarosław Wąsowicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wyprawa cesarza Fryderyka II do Ziemi Świętej Jarosław Wąsowicz s. 19-26
Kazanie biskupa Stanisława Wojciecha Okoniewskiego podczas obchodów Święta Morza w Gdyni 29 czerwca 1935 r. Jarosław Wąsowicz s. 67-79
Posługa duszpasterska ks. Prałata Hilarego Jastaka podczas strajków gdyńskich stoczniowców i portowców w czasie Sierpnia '80 Jarosław Wąsowicz s. 89-139
Historia Salezjańskiej Inspektorii pw. św. Wojciecha z siedzibą w Pile (1979-2004) Jarosław Wąsowicz s. 97-133
Działalność duszpastersko-wychowawcza salezjanów na Ziemiach Zachodnich i Północnych w latach 1945-2015 Jarosław Wąsowicz s. 143-170
Niezależny ruch młodzieżowy w latach 1980-1981 na przykładzie Regionu Gdańskiego Jarosław Wąsowicz s. 155-168
Troska salezjanów o bpa Antoniego Baraniaka SDB w okresie jego internowania w Marszałkach (29 grudnia 1955 r. - 1 kwietnia 1956 r.) Jarosław Wąsowicz s. 157-169
Biuletyn patrystyczny Tadeusz Kołosowski Kazimierz Obrycki Paweł Wróblewski Jarosław Wąsowicz s. 179-191
Reakcje społeczeństwa województwa pilskiego na przebieg drugiej pielgrzymki Jana Pawła II do Ojczyzny (16-23 czerwca 1983 r.) w świetle teleksów KW PZPR w Pile Jarosław Wąsowicz s. 187-198
Sztandar Hufca Szkolnego Przysposobienia Wojskowego z Gimnazjum Salezjańskiego im. Piusa XI w Różanymstoku z 1933 r. i jego symbolika : z zagadnień weksylologii Jarosław Wąsowicz s. 191-203
"Das Frauen-Konzentrationslager Ravensbrück. Geschichte und Erinnerung, Ausstellungkatalog", red. A. Beßmann, I. Eschebach, Berlin 2013 : [recenzja] Jarosław Wąsowicz Alyn Beßmann (aut. dzieła rec.) Insa Eschebach (aut. dzieła rec.) s. 205-207
Niezależna prasa młodzieżowa w l. 1977-1990 : wybrane zagadnienia Jarosław Wąsowicz s. 211-226
Stan badań nad historią klasztoru w Lądzie w XX wieku Jarosław Wąsowicz s. 223-235
Kontakty prof. Oskara Haleckiego z kard. Augustem Hlondem SDB prymasem Polski Jarosław Wąsowicz s. 227-234
"Sulle ali della liberta. Fede e solidarietà insieme fanno miracolì, con un testo di G. Napolitano", L. Wałęsa, P. Azzaro, Libreria Editrice Vaticana 2011 : [recenzja] Jarosław Wąsowicz Pierluca Azzaro (aut. dzieła rec.) Lech Wałęsa (aut. dzieła rec.) s. 229-230
"Rozwój charyzmatu ks. Bosko do poł. XX wieku", Międzynarodowy Kongres Historii Salezjańskiej : (Rzym, 19-23 listopada 2014) Piotr Szlufik Jarosław Wąsowicz s. 246-247
"Muzyk w służbie Bożej. Ks. Stanisław Ormiński SDB (1911-1987)", red. K. Niegowski, J. Wąsowicz, Piła-Rumia 2011 : [recenzja] Czesław Grajewski Krzysztof Niegowski (aut. dzieła rec.) Jarosław Wąsowicz (aut. dzieła rec.) s. 282-285
Działalność Kościoła rzymsko-katolickiego wśród młodzieży na terenie województwa gdańskiego w latach 80. XX w. w świetle dokumentów KW PZPR Jarosław Wąsowicz s. 293-308
"35 lat Salezjańskiej Inspektorii pw. św. Wojciecha w Pile. Elenko Jubileuszowe 2014-2015", oprac. i red. A. Popławski, J. Wąsowicz, Piła 2015 : [recenzja] Tadeusz Ceynowa Adam Popławski (aut. dzieła rec.) Jarosław Wąsowicz (aut. dzieła rec.) s. 299-300
Festiwal rockowy „Święto Twojej Muzyki” w Chodzieży w oczach „bezpieki” Jarosław Wąsowicz s. 319-328
Rola polskiego modelu tolerancji religijnej dla hugenotów francuskich Jarosław Wąsowicz s. 323-332
Relacja o pracy duszpasterskiej i społecznej ks. Franciszka Szczygłowskiego (1876-1941), dobrodzieja dzieł salezjańskich w Aleksandrowie Kujawskim i Lądzie nad Wartą : edycja źródłowa Jarosław Wąsowicz s. 325-332
"Odnowienie duszpasterstwa grekokatolickiego w Polsce 1956-1957 (dokumenty)", zebrał i oprac. Igor Hałagida, Warszawa 2011 : [recenzja] Jarosław Wąsowicz Igor Hałagida (aut. dzieła rec.) s. 329-331
Salezjanie w Aleksandrowie Kujawskim wczoraj i dziś : przegląd działalności wychowawczo-duszpasterskiej w latach 1919-2009 Jarosław Wąsowicz s. 375-391
Posługa duszpasterska salezjanów podczas strajków studenckich w Łodzi 21.01-18.02.1981 r. : wybór tekstów źródłowych Krzysztof Kolasa Jarosław Wąsowicz s. 393-408
Międzynarodowe Sympozjum "Kościół Katolicki w Europie Środkowo-Wschodniej wobec komunizmu : postawy, strategie, taktyki" : (Rzym, 24 kwietnia 2012 r.) Jarosław Wąsowicz s. 414-417
"Wszyscy proletariusze bądźcie piękni! Pomarańczowa Alternatywa w dokumentach aparatu represji PRL (1987-1989)", wstęp, wybór i oprac. J. Dardzińska, K. Dolata, Wrocław 2011 : [recenzja] Jarosław Wąsowicz Joanna Dardzińska (aut. dzieła rec.) Krzysztof Dolata (aut. dzieła rec.) s. 415-418
"Polskie drogi do wolności. Kronika parafii Świętej Rodziny w Pile 6 października 1978 – 18 czerwca 1989", wybór, wstęp i opracowanie Jarosław Wąsowicz SDB, Piła 2015 : [recenzja] Grzegorz Wejman Jarosław Wąsowicz s. 423-425
Lista duchownych internowanych w Lądzie 6 X 1941 r. Jarosław Wąsowicz s. 505-518
Likwidacja Zasadniczej Szkoły Metalowo-Odlewniczej Towarzystwa Salezjańskiego w Łodzi przy ul. Wodnej 34 : wybór tekstów źródłowych Krzysztof Kolasa Jarosław Wąsowicz s. 511-523
Gdańskie młodzieżowe happeningi polityczne w latach 1988-1990 Jarosław Wąsowicz s. 525-539
Sympozjum dla wychowawców, nauczycieli, katechetów : "Szkoła miejscem wychowania patriotycznego" :(Piła, 17 listopada 2007) Jarosław Wąsowicz s. 530-533
Sympozjum naukowe : "Działalność muzeów i archiwów kościelnych - nowe wyzwania" : (Poznań, 14 września 2007) Jarosław Wąsowicz s. 536-539
V Powszechny Zjazd Archiwistów Polskich. Sekcja "Archiwa kościelne" : (Olsztyn, 6-7 września 2007) Krzysztof Kolasa Jarosław Wąsowicz s. 539-544
"Lądzcy męczennicy. Obóz dla duchowieństwa w Lądzie n Marek T. Chmielewski Jarosław Wąsowicz (aut. dzieła rec.) s. 542-544
"Wiara i wolność. Doświadczenie i dziedzictwo pierwszej "Solidarności". Sprawozdanie z XXIII Sympozjum Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku : Płock 9-11 listopada 2000 r. Jarosław Wąsowicz s. 551-556
Św. Jan Bosco (1815-1888) na tle epoki : tabele synoptyczne Marek T. Chmielewski Jarosław Wąsowicz s. 553-592
"Biało-zielona "Solidarność". O fenomenie politycznym kibiców gdańskiej Lechii 1981-1989", Jarosław Wąsowicz, Gdańsk 2006 : [recenzja] Krzysztof Kolasa Jarosław Wąsowicz (aut. dzieła rec.) s. 587-590
""Solidarność" pilska w podziemiu 1981-1989", red. Jarosław Wąsowicz, Piła 2006 : [recenzja] Wojciech Polak Jarosław Wąsowicz (aut. dzieła rec.) s. 591-593
"Ludzie dobrej woli. Księga pamięci mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej niosących pomoc więźniom KL Auschwitz", pod red. H. Świebockiego, Oświęcim 2005 : [recenzja] Jarosław Wąsowicz Henryk Świebocki (aut. dzieła rec.) s. 616-618
International Symposium about Salesian History in Middle and Western Europe "Salesian History in Politically Difficult Times" = Międzynarodowe Sympozjum na temat Historii Salezjanów w Środkowej i Wschodniej Europie "Historia Salezjanów w trudnych politycznie czasach" : (Groot-Bijgaarden, Belgia, 30 października-1 listopada 2004 r.) Kamil Pozorski Jarosław Wąsowicz s. 627-629
"Michał Woźniak. Wspomnienia", wyd. i oprac. Ludwik Królik, Warszawa 2001 : [recenzja] Jarosław Wąsowicz Ludwik Królik (aut. dzieła rec.) s. 690-692
"Stefan Kardynał Wyszyński Prymas Polski w dokumentach aparatu bezpieczeństwa PRL (1953-1956)", wyd. i oprac. Bogdan Piec, Warszawa 2001 : [recenzja] Jarosław Wąsowicz Bogdan Piec (aut. dzieła rec.) s. 695-697