Znaleziono 17 artykułów

Jerzy Węcławski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wspomnienie o Profesorze Tadeuszu Tokarzewskim 1940-2001 Jerzy Węcławski s. 9-14
Wstęp Jerzy Węcławski s. 9-10
    Zacytuj
  • Udostępnij
Słowo wstępne Jerzy Węcławski s. 9-10
Wstęp Piotr Karpuś Jerzy Węcławski s. 11-13
    Zacytuj
  • Udostępnij
Wpływ kryzysu finansowego na inwestycje private equity Jerzy Węcławski s. 21-29
Ekonomiczne determinanty podziału kompetencji cenotwórczych Wacław Grzybowski Jerzy Węcławski s. 65-80
Anpassung der polnischen Bankaufsichtsnormen an die Standards der Europäischen Gemeinschaft Jerzy Węcławski s. 127-145
Polski system bankowy 1989-1993 Jerzy Węcławski s. 137-162
Wielkie banki i ich rola w kryzysie finansowym Jerzy Węcławski s. 219-228
Banki spółdzielcze w konkurencyjnym otoczeniu Jerzy Węcławski s. 231-248
"Swobodna wymiana pracy" : idea i rzeczywistość Jerzy Węcławski s. 291-299
"Bankowość komercyjna", pod red. Ireny Pyki, Katowice 2013 : [recenzja] Jerzy Węcławski Irena Pyka (aut. dzieła rec.) s. 291-294
Finansowanie innowacji przez inwestorów "venture capital" w aspekcie procesów decyzyjnych Jerzy Węcławski s. 310-319
Zur aktiven Rolle der Preise bei sozialistischen Wirtschaft Henryk Mamcarz Jerzy Węcławski s. 327-339
Franchising w strategiach banków komercyjnych Jerzy Węcławski s. 382-388
Tendencje rozwoju systemów bankowych na przełomie XX i XXI wieku Jerzy Węcławski s. 499-516
Debt Equity Swap i Debt Buy Backs jako instrumenty restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstwa Jerzy Węcławski s. 749-757
    Zacytuj
  • Udostępnij