Znaleziono 3 artykuły

Marek Węcowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Historia starożytnych Greków. T. 2, Okres klasyczny", Benedetto Bravo, Marek Węcowski, Ewa Wipszycka, Aleksander Wolicki, Warszawa 2009 : [recenzja] Lech Trzcionkowski Benedetto Bravo (aut. dzieła rec.) Ewa Wipszycka (aut. dzieła rec.) Aleksander Wolicki (aut. dzieła rec.) Marek Węcowski (aut. dzieła rec.) s. 274-281
Forma i funkcja prologu "Historii" Herodota z Halikarnasu Marek Węcowski s. 345-398, 492
Arnaldo Momigliano i klasyczne podstawy historiografii nowożytnej : (na marginesie pracy : Arnaldo Momigliano, The classical foundations of modern historiography, przedmowa Riccardo Di Donato, University of California Press, Berkeley -Los Angeles-Oxford 1990, s. XIV + 162. Sather Classical Lectures t. LIV) Marek Węcowski Riccardo Di Donato (aut. dzieła rec.) Arnaldo Momigliano (aut. dzieła rec.) s. 727-742, 810