Znaleziono 8 artykułów

Ewa Wędrowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Ilościowe i jakościowe koncepcje informacji Ewa Wędrowska s. 49-56
Classification of Objects on the Base of the Expected Information Value Ewa Wędrowska s. 78-89
Application of Kullback-Leibler Relative Entropy for Studies on the Divergence of Household Expenditures Structures Ewa Wędrowska s. 133-142
Miary entropii w statystyce i teorii informacji Ewa Wędrowska s. 133-141
Taksonomiczna analiza atrakcyjności inwestycyjnej spółek segmentu technologii IT Lesław Markowski Ewa Wędrowska s. 289-296
Zarządzanie zasobami informacji statystycznej z wykorzystaniem miary ilości informacji strukturalnej Ewa Wędrowska s. 289-306
Atrakcyjność inwestycyjna sektora IT na tle wybranych sektorów gospodarki narodowej Lesław Markowski Ewa Wędrowska s. 292-300
Certyfikat e-Obywatel (E-Citizen) przygotowaniem do życia w społeczeństwie informacyjnym Danuta Głaza Ewa Wędrowska s. 375-382